Asistenční služby

V souvislosti s provozem vozidla může nastat celá řada různých situací, které se následně podepíší na tom, zda je možné nebo není možné s vozem pokračovat dále na naší cestě. Pokud ne, může mít konkrétní zaměstnanec poměrně velký problém. Ten se zcela logicky bude týkat toho, že se dostane do situace, kterou bude muset vyřešit sám, nebo konkrétně s vámi jako s majiteli vozu a správci vozového parku. Nejčastěji se jedná o situace, kam může patřit:

  • Autonehoda
  • Porucha vozu
  • Prázdná nádrž

Samozřejmě pokud je třeba, aby byla daná situace řešena nutně svépomocí, je třeba myslet hlavně na výraznou časovou prodlevu, stejně jako na případné dodatečné náklady, které s tím budou spojeny. I proto je dobré využívat raději externí pomoci. Tu dnes nabídnou asistenční služby.

Asistenční služby lze sjednat nezávisle na naší pojistce
Dnes nabízí asistenční služby celá řada různých automotoklubů, nebo firem, které se na pomoc automobilistům přímo specializují. Jsou to například Žlutí andělé, stejně jako to jsou služby ÚAMK, popřípadě i dalších jednotlivců, nebo firem. S tím souvisí i možnost jednoduše sjednat dané služby nezávisle na tom, jakou máte uzavřenou pojistku. V souvislosti se správou vašeho vozového parku je následně možné vybírat hned ze dvou variant daných služeb.
Mezi nejběžnější variantu patří situace, kdy je konkrétní asistenční služba vázána k určitému vozidlu, který je součástí vašeho vozového parku a se kterým je také ježděno. V tomto případě jsou dané služby spojené s pomocí spojeny s konkrétním vozem, bez ohledu na to, kdo ho řídí. Druhá možnost se může týkat situace, kdy jsou nabízené asistenční služby spojené s konkrétní osobou. Zde je výhoda taková, že to může být váš zaměstnanec, který může řídit libovolná auta a má jistotu pomoci v případě neobvyklé situace. Vše tak záleží hlavně na vašich požadavcích, na množství zaměstnanců, kteří využívají vozy, i na velikosti vašeho vozového parku.

Dané služby mohou být také součástí pojistek
Na co rozhodně nesmíme zapomínat, to jsou také situace, kdy jsou asistenční služby spojené s konkrétními pojistkami, které máme na náš vozový park sjednány. Známe logicky dvě hlavní, kterými jsou povinné ručení a následně také havarijní pojištění. Dané asistenční služby mohou být dostupné u každé z nich. Pokud jsou, není třeba se trápit jakýmkoliv dodatečným sjednáváním, jelikož ochrana poskytnuta je. Zde je pouze třeba počítat s tím, že ta se vztahuje jenom na konkrétní auto, na které je daná pojistka sjednávána.
Výhodou této možnosti je určitě cena. Zatímco v předchozím případě mnohdy hradíme cenu plnou, v tomto konkrétním se může jednat o cenu zvýhodněnou. Hlavně z toho důvodu, že jsou dané asistenční služby již součástí dané pojistky, což je pozitivně ohodnoceno právě snížením ceny. Máme-li být konkrétní, tak musíme dodat také to, že dnes není problémem ani to, pokud je konkrétní služba v rámci pojistky i zcela zdarma. I to některé pojišťovny samozřejmě mohou nabídnout, čímž se asistenční služby stávají zajímavou bonusovou službou pro celý váš vozový park. Automobily jsou tímto způsobem chráněny bez rizika toho, že by bylo třeba vynaložit navíc jakékoliv finanční prostředky.

K čemu jsou asistenční služby dobré?
Nastínili jsme i to, že daná možnost pojištění našeho vozu se týká hlavně v situacích, kdy je s naším firemním automobilem něco v nepořádku. V takovém případě tak dojde k tomu, že stačí zavolat na konkrétní linku, na které je k dispozici operátor, který k nám může jednoduše poslat výjezdovou posádku. V rámci těchto sjednaných služeb si můžeme být jisti tím, že to samozřejmě bude zcela zdarma. Daná posádka tedy na místo přijede v co nejkratším časovém termínu a pokusí se, nebo samozřejmě i vyřeší náš konkrétní problém.
Podíváme-li se na situace, kdy mohou asistenční služby konkrétně pomoci, je jich skutečně více než dost. Mezi ty hlavní oblasti, kdy nám mohou pomoci, patří třeba autonehoda. Stejně tak to může být také porucha, kdy náš automobil nejede. Volat ale můžeme i v rámci zdánlivých banalit, jako je třeba píchlé kolo, nebo došlý benzin či nafta. I v těchto případech máme právo na bezplatnou pomoc. Vždy tak máme jistotu toho, že je k nám zdarma poslána ona výjezdní skupina, nebo je nám rovnou zajištěný odtah.

Asistenční služby v případě nehody
Ty v současné době patří mezi nejběžnější možnosti, které jsou v daném směru k dispozici. Nehoda se totiž může přihodit každému vašemu zaměstnanci doslova kdykoliv. Aniž bychom chtěli jakkoliv možné nebezpečí přitahovat, je třeba si popsat, jak asistenční služby fungují v tomto konkrétním případě. Zde určitě nesmíme zapomenout na fakt, že je jedno, zda jsme autonehodu způsobili mi – tedy náš zaměstnanec, nebo došlo k tomu, že ji v daném případě spáchal někdo jiný.
V souvislosti s nehodou platí, že automobil může být tak poškozen, že již není schopen další jízdy, nebo ta by byla výrazně nebezpečná. V tuto chvíli se vyplatí zavolat konkrétní asistenční služby. V tomto případě nevyšlou jenom běžnou posádku, jelikož dojde k tomu, že na místo vyjede odtahová služba. Buď ta spojené s konkrétním poskytovatelem služeb, nebo smluví partner. V rámci sjednaného pojištění jsou financovány všechny služby, jako je naložení, odvezení do nejbližšího servisu či další požadované místo, stejně jako vyložení. Samozřejmě v tomto případě je financována jenom ta cesta, která je spojena s dopravou do případného spolupracujícího servisu. Pokud je třeba dovést vůz dále, je to možné. Rozdíl se následně doplácí. Dle běžné praxe můžeme říci, že je to s konkrétními řidiči odtahovek možné za poměrně příznivých finančních podmínek.

Pomoc v případě poruchy
I ta nemusí být na našich cestách nic neobvyklého. Pokud automobil přestane znenadání jet, měl by samozřejmě zaměstnanec auto odstavit a zabezpečit, stejně jako by ho měl označit. Následným krokem je opět volání konkrétní asistenční služby. Dobré je popsat konkrétní situaci, včetně možné příčiny. To může vést k identifikaci případné závady. Je totiž možné, že bude na místo vyslána posádka, která dokáže automobil opravit a uvést ho opět do požadovaného funkčního stavu. V takovém případě jsou veškeré servisní práce dané posádky zcela zdarma. Co již bezplatné není, to je financování případných náhradních dílů, které jsou použity. Jelikož u mnohých asistenčních služeb máte na výběr, volí většina majitelů vozů díly neoriginální.
Pokud je závada takového rozsahu, kdy zkrátka opravit nejde, samotná posádka následně zavolá odtahovou službu, která opět zcela bezplatně vůz naloží a odveze do případného servisu. V tomto případě už vše funguje stejně, jako u výše popsaného případu. Pokud se po telefonu popsaná závada jeví sama o sobě jako komplikovaná a nemožná opravy, může být z dispečinku vyslána ihned odtahová služba a samotná návštěva techniků a automechaniků na daném místě není nutná.

Volat lze i kvůli píchlému kolu
Je jasné, že jak řešit případnou výměnu píchlé nebo prasklé pneumatiky by měl vědět každý. Hlavně proto, že je to také součást závěrečných zkoušek v autoškole a většina jejích žáků měla tu možnost si toto vyzkoušet. Ne každý ale tyto dovednosti zvládá a ne každý může chtít pneumatiku měnit svépomocí. I proto asistenční služby existují. Příkladem ideálního klienta může být vaše zaměstnankyně, stejně jako některý z manažerů, který se logicky nechce před důležitou schůzkou umazat. V takovém případě opět stačí zvednout telefon a na místo v co nejkratším možném čase vyjede konkrétní posádka techniků a mechaniků, kteří se o výměnu kola samozřejmě postarají. I zde platí, že jejich služby jsou zdarma.
V rámci této servisní činnosti se předpokládá, že je druhé kolo součástí vaší povinné výbavy. Pokud ne, je možné danou službu kontaktovat jako v případě běžné poruchy, pouze je třeba popsat do detailu celou situaci. V takovém případě bývá zvykem, že osádka může přivést dojezdovou pneumatiku, nebo specielní dojezdovou sadu, která slouží právě pro krátkodobé opravy defektů. Zde také platí, že práce a podobné zákroky jsou zdarma, materiál a náhradní díly se již platí.

Stává se, že dojdou pohonné hmoty
I když moderní současné automobily nejenom hlásí prázdnou nádrž a vypočítávají dojezd, může se stát, že pohonné hmoty zkrátka dojdou. V době, kdy ještě asistenční služba nefungovala, by musel zaměstnanec vyrazit na nejbližší benzinovou pumpu. V tomto případě to ale opět nebude třeba. Proč? Jelikož i v tomto poměrně kuriózním případě stačí zavolat danou pomoc, která přijede. I zde je nutné nejprve specifikovat náš konkrétní problém. Samozřejmě ideální je ho specifikovat tak, aby bylo jasné, že došlo palivo, jaké palivo došlo a kde se konkrétní automobil nachází.
I zde jsou poskytované služby spíše komplexního charakteru. Chceme tím říci, že na požadované místo dojede motorizovaná pomoc, která s sebou přiveze kanistr s nutnými pohonnými hmotami. Ty bezplatně přelije do nádrže a umožní pokračování v jízdě. Jak příjezd, tak odjezd i nalití jsou zdarma. Co konkrétně se platí, to jsou samozřejmě jenom pohonné hmoty dle toho, kolik jich bylo využito. Obvykle se jedná pouze o pětilitrový kanistr, který v mnoha případech na potřebné dojetí stačí.

Jak asistenční služby nejlépe vybrat?
Co nám daná služba může nabídnout konkrétně, to již víme. Je tedy dobré zaměřit se konkrétně i na to, jak dané asistenční služby vybírat konkrétně. Prioritou by měl být rozsah nabízených služeb. Minimum a zároveň běžná praxe jsou situace, které jsme si popsali výše. Stejně tak je dobré hledět i na to, co konkrétně je zcela zdarma a co dále může být v případě potřeby také účtováno. Na co konkrétně je také dobré dávat pozor, to mohou být dojezdové časy. V mnoha případech se může jednat o desítky minut, jelikož řada asistenčních služeb spolupracuje s lokálními servisy a tak může nabídnout pomoc i tímto způsobem. S tím souvisí samotné zázemí, které je buď řešeno takto, nebo i konkrétními pobočkami daných firem v konkrétním městě.
Hledět je dobré také na to, kde asistenční služba také platí. Základem pro vaši firmu by měla být určitě Česká republika. To ale neznamená, že nelze danou služby využívat třeba také v zahraničí. I zde je vše řešeno hlavně příhraniční spoluprací. Lze se tak na zmíněné situace pojistit i v případě, kdy vaši zaměstnanci vašimi firemní auty navštěvují třeba jiné evropské země.

Proč asistenční služby využívat?
Odpověď na tuto otázku je více než jednoduchá. Souvisí totiž s tím, jak efektivně bude vozový park spravován. Sjednané asistenční služby mohou každé firmě ušetřit především starosti, které mohou být se správou vozového parku konkrétně spojeny. Nejsou to ale jenom starosti, ale i případné finanční výdaje. Stačí si spočítat, kolik takové asistenční služby mohou stát. Dle rozsahu to může být několik set až několik tisíc korun ročně. V případě poruchy může přesně tolik stát konkrétní odtah. Nehledě na zahraniční problémy, kdy může vše několikanásobně vzrůst.

Dnes nejsou výjimkou ani asistence s bonusy
Zajímavou možností v rámci asistenčních služeb jsou i různé bonusy spojené s klubovou kartičkou, která potvrzuje sjednání dané služby. Podíváme-li se konkrétně, patří mezi nejzajímavější varianty hlavně slevy na pohonných hmotách. K čemu to vede? Samozřejmě k tomu, že ušetříte třeba i tolik, kolik vás daná pojistka stojí. Výdaje vaší firmy se tedy v ročním horizontu nijak nemění a přitom má možnost využívat této zajímavé ochrany.