Pojištění je v rámci každé firmy velmi důležité hlavně ve chvíli, kdy chcete být chráněni hlavně před vysokými náklady, které mohou být spojeny s různě způsobenými škodami. Jedny z nich se mohou objevit i ve chvíli, kdy provozujete velký či malý vozový park. V tomto případě samozřejmě potřebujete, aby byla finančně ochráněna vaše auta. Pokud zaměstnanec způsobí nehodu a bude třeba zaplatit peníze poškozeným, je tu povinné ručení. Jak ale na zaplacení škody na vašem vozidle? Zde pomůže neméně oblíbené havarijní pojištění.

Jaké má havarijní pojištění specifika?
Tím prvním nejdůležitějším specifikem je zcela jistě informace, která je spojena s tím, že daná konkrétní pojistka je dobrovolná. Žádný zákon, stejně jako jakékoliv jiné nařízení není spojeno s povinností, aby ji měl majitel firmy sjednánu. Záleží tak čistě na jeho přístupu a na tom, zda se pro sjednání rozhodně, nebo nikoliv. Od toho se následně odvíjí další specifika spojená s tím, jaká auta konkrétní pojistní, nebo na jak dlouho je pojistí.
Dnes se na trhu můžeme setkat i s havarijní pojistkou, která patří mezi ty krátkodobé. Může souviset třeba se situacemi, kdy s vozem odjíždíme do zahraničí a tak jako majitel firmy chceme mít větší jistoty nejenom proplacení případných oprav, ale mít možnosti i bezplatné asistenční služby v podobě odtahu. V ostatních případech je běžné havarijní pojištění sjednáváno na dobu neurčitou a tak pokud již nemáme zájem danou pojistku platit a mít ji, stačí dát běžnou výpověď.

Kde a jak havarijní pojistku sjednat
Pojištění je tedy dobrovolné, ale všem majitelům firem a správcům vozových parků ji samozřejmě doporučujeme. To hlavně proto, že její sjednání nemusí být zase až tak složité, jak se na první pohled zdá. Existují celkem tři hlavní cesty, jakými může být havarijní pojištění sjednáno. Dvě první vedou přes konkrétní pojišťovnu. Zde můžeme využít sjednání služeb přímo na konkrétní pobočce, popřípadě můžeme oslovit jednoho ze zaměstnanců, který může za námi přijet přímo do sídla firmy a zde s námi požadované smlouvy sepíše. Pokud zvolíme tuto možnost, což platí i o situaci kdy na stránkách konkrétní pojišťovny využijeme online formulář, připravujeme se o možnost získat ty nejlepší ceny. Proto existuje ještě druhá cesta, která už je spojena přímo s možností zjistit nejvýhodnější cenu.
Tato možnost je spojena s internetovým sjednáním, v rámci různých porovnávačů pojistek. Zde může být vybrána ta havarijní pojistka, která našim potřebám bude vyhovovat skutečně nejvíce. Primárně potom s ohledem na cenu. Stačí totiž jednoduše zadat konkrétní parametry, stejně jako následně využijeme možnost nechat si seřadit ceny u jednotlivých pojišťoven. Rázem tak dostáváme do ruky ukázku nejenom cen, ale máme možnost také jednoduše objednat u té, která nám vyhovuje nejvíce. Drobným negativem této možnosti bývá to, že nemůžeme individuálně jednat o případných slevách, pokud pojišťujeme větší vozový park. To je zase pozitivum první možnosti.

Na co při sjednání havarijního pojištění hledět?
Jak pojistku sjednat již víme. Nyní je třeba zaměřit se také na to, co by mělo být při sjednávání pojistky prioritou. Že je to cena, kterou v rámci ročního pojištění zaplatíme, jsme již zmínili. Dalším parametrem je určitě také to, jaké jsou maximální pojistné limity. Ty si v případě této pojistky nastavujeme samy. Je dobré vědět, že by měly odpovídat ceně našeho vozu ve chvíli, kdy pojistku uzavíráme. Je doporučeno raději mírně přidat. Zjistit aktuální cenu vozu můžeme třeba tím, že prohlédneme aktuální nabídky autobazarů, díky čemuž snadno zjistíme, za kolik se konkrétně naše firemní auto prodává. Pokud nastavíme výši limitů příliš nízko, může dojít k tomu, že vznikne podpojištění. Jde o situaci, že i když je hodnota vozu vyšší, pojišťovna při totální škodě zaplatí jenom sjednanou částku. V opačném případě může vzniknout takzvané nadpojištění. To je situace, kdy je pojistná suma vyšší, ale pojišťovna zaplatí jenom skutečnou hodnotu vozu.
Druhým důležitým parametrem, na který bychom měli při sjednávání pojistky primárně hledět, je zcela jistě spoluúčast. Jedná se o to, že jsme povinni se v případě potřeby zapojit do finančního uhrazení škody. Výše spoluúčasti je buď pevně dána, nebo se odvíjí od procentuelní hodnoty, která je následně aplikována na celkovou výši škody. Čím větší pevná nebo procentní spoluúčast je, tím více můžeme hradit za škody z firemního účtu. Ideální situací je ta, kdy je spoluúčast nulová. Máme tak jistotu toho, že všechny škody zaplatí skutečně jenom pojišťovna a nikdo jiný.

V jakých situacích by nás mělo havarijní pojištění ochránit?
Podívejme se také na několik hlavních situací, v rámci kterých by nás mělo havarijní pojištění primárně ochránit. Je jasné, že primárně se týká situace, kdy je způsobena dopravní nehoda. Pokud ji na firemním voze způsobí náš zaměstnanec, můžeme nutné opravy řešit právě pomocí pojistky. Druhá situace se může také týkat škod na našem voze. Ty mohou být spojeny třeba s řáděním vandalů, stejně jako mohou být spojeny s přírodní katastrofou. V takovém případě může pojišťovna také vše hradit v rámci nahlášené pojistné události. Zapomínat bychom neměli ani na poslední pojistné riziko, které se týká krádeže našeho vozu. Na všechny tyto 4 hlavní rizika se podíváme blíže.

Pojistka zaplatí škody vzniklé nehodou
Pokud s naším autem my, nebo kdokoliv z našich zaměstnanců nabourá, vznikne samozřejmě škoda. Tu, kterou způsobíme někomu jinému, řeší povinné ručení. Havarijní pojištění je učeno k tomu, aby řešilo škody právě vaše. Zde nehraje roli ani konkrétní typ nehody. Mohlo k ní dojít v důsledku kolize s jiným vozidlem, budovou, stromem, nebo mohlo jít o nehodu zcela jinou. Toto havarijní pojištění nijak neřeší – pokud nedošlo k prokázání požití alkoholu nebo drog před jízdou. V takovém případě může dojít k vyšetřování míry zavinění.
Konkrétní nehoda je následně nahlášena jako pojistná událost, kde se nerozlišuje, zda ji řešila nebo neřešila policie. Následně pojišťovna vyšle k vozu likvidátora, který zkontroluje jeho stav, stejně jako výši celkových škod. Ten následně navrhne řešení, které může mít tuto podobu:

  • Nutnost opravy, které bude dle doložených faktur proplacena
  • Proplacení pojistné události poměrnou částkou
  • Totální likvidace – vůz je na odpis

Havarijní pojištění se vztahuje i na škody vandalů
Ať už máte vůz zaparkovaný na firemním parkovišti, nebo na veřejném prostranství, může dojít k tomu, že se stane obětí vandalů. Průběh poškození může být různorodý. Poškrábání vozu, ukopnutá zrcátka, utržené stěrače, rozbitá skla nebo promáčklá karoserie. V daném směru pojišťovnu také zajímá hlavně rozsah škod, které následně, stejně jako v předchozím případě stanoví likvidátor. V rámci likvidace pojistné události je daná škoda také zaplacena.

Pojistka ochrání i před rozmary počasí
Může to být například povodeň, stejně jako to může být také krupobití, nebo větev, která na váš automobil spadne, vlivem silného větru. I to může být řešeno v rámci pojistné události. Aby mohla být škoda uznána a havarijní pojištění splnilo svůj účel, musíte vy i váš zaměstnanec udělat vše proto, aby škoda nevznikla. Příkladem může být situace, kdy svůj vozový park máte v garáži, ale vůz jste i přes riziko krupobití nechali stát venku. Stejně tak pojistná událost nemusí být uznána v případě, kdy i přes varování zaparkujete svůj vůz v zónách, kde může v aktuální čas hrozit povodeň. Vše následně záleží na konkrétním pohledu a vyšetřování pojišťovny.

Havarijní pojištění zaplatí i odcizený automobil
I na tuto situaci se havarijní pojištění vztahuje. Stejně jako v předchozím případě, i zde samozřejmě platí, že je třeba udělat primárně vše proto, aby konkrétní škoda nevznikla. Tím je myšleni třeba to, že vůz musíte mít zamčený. Následně nerozhoduje, zda byl ukraden ze sídla vaší firmy, nebo došlo ke krádeži z veřejného parkoviště. Tato pojistná událost už vyžaduje nahlášení také policii ČR, což je podmínkou k tomu, aby pojišťovna začala věc řešit. Obvykle dochází k vyplacení pojistné částky až ve chvíli, kdy policie vůz nenajde a celou věc odloží.

Havarijní pojistka nemusí nabídnout jenom základní ochranu
Při popisu toho, na co se havarijní pojištění vztahuje, nesmíme zapomenout ano na to, že tato pojistka může nabídnout i rozšířené stupně ochrany. Ty už se nemusí nutně vztahovat přímo k vašemu autu, ale k vašim zaměstnancům a samotným cestám. Velmi vyhledávaným typem připojištění jsou asistenční služby, které bývají u havarijních pojistek k dispozici automaticky. Ty se vztahují třeba na řešení situací, kdy náš zaměstnanec na své cestě:

  • Píchne a bude potřebovat výměnu kola
  • Projede nádrž a bude potřebovat rezervní pohonné hmoty
  • Zastaví vlivem poruchy a bude potřebovat odtah, nebo ochranu

Mezi další nadstandardní možnost pojistky může patřit také situace spojená s tím, kdy lze ochránit naše zaměstnance. Nejenom řidiče, ale také spolujezdce. Řada pojišťoven totiž v rámci havarijní pojistky může nabídnout také poměrně vyhledávané úrazové pojištění. Stejně tak může být doplňkovou službou i pojištění zavazadel. Jak toho osobního, tak i firemního charakteru.

Kdy přijde havarijní pojištění vhod?
Je tomu v podstatě kdykoliv, když chcete ochránit hlavně svůj firemní majetek. Tedy vaše automobily. Především proto, že s nimi jezdí vaši zaměstnanci, může být riziko nehody mnohem vyšší, než pokud automobil řídíte vy. Vymáhání případné škody na zaměstnancích může být nadále poměrně rizikovou činností. I proto je dobré investovat peníze do pojistky, které přinese ochranu. Samozřejmě cena se odráží od několika faktorů. Roli hraje hlavně to, jak staré jsou firemní auta a jakou mají aktuální hodnotu. Zároveň platí, že čím je nižší spoluúčast, tím může cena také výrazněji stoupat.
Zároveň však musíme říci, že jako firma s větším vozovým parkem máte v daném směru hned několik výhod. Jelikož pojišťujete více automobilů, máte možnost si u konkrétní pojišťovny říci o individuální slevu. Stejně tak musíme podotknout také to, že je s tím spojena i jednodušší administrativa, stejně jako možná zvýhodnění.