Nákup vozu - přihlášení

Jakmile máte vůz koupený, je třeba ho co nejrychleji přihlásit, abyste s ním vůbec mohli jezdit. Nejprve je třeba podotknout, že tato situace se vás netýká, pokud kupujete automobil na operativní leasing. Zde jde hlavně o dlouhodobý pronájem a automobil tak nikdy nebude patřit vám a vaší firmě. V případě běžného leasingu platí také zajímavé specifikum. To je spojeno s tím, že přihlášení je možné provést až ve chvíli, kdy provedete poslední splátku. Jinak platí, že je také po celou dobu automobil v majetku konkrétní leasingové společnosti.

Kdy přihlášení provést?
Nejprve je samozřejmě třeba vyřešit všechny nezbytné formality, které souvisí s tím, než se vůbec vydáte na konkrétní dopravní inspektorát. Mezi konkrétní formality patří nejprve nutnost toho, že původní majitel musí automobil odhlásit. O něco jednoduší je situace, pokud kupujete automobil nový. V tomto směru není třeba na žádné odhlášení předchozího majitele potřeba. Naopak o něco komplikovanější to může být ve chvíli, kdy auto nekupujete u nás, ale v zahraničí. Pokud to není na vlastní pěst, je možné i tyto starosti hodit za hlavu, jelikož vše může vyřídit firma, která samotný prodej i dovoz automobilu zprostředkuje.
Jakmile jsou všechny tyto formality vyřešeny, je prvním místem kam s vozem dojet statice technické kontroly. Je jedno, jakou si pro tyto účely zvolíte. Zde není třeba bát se příliš náročné technické prohlídky, jelikož hlavním cílem této návštěvy je evidenční kontrola. Při ní jde o to, že se na základě technického průkazu zkontroluje, že jde skutečně o tento daný vůz, stejně jako se zkontroluje také to, že je stejné veškeré příslušenství, parametry a že sedí všechna čísla. Pokud ano, je vystavený protokol o tom, že evidentní prohlídka byla provedena a nic tak nebrání samotnému přihlášení.

Kam se konkrétně dostavit?
Je třeba dostavit se na konkrétní dopravní inspektorát, který odpovídá městu, nebo spádové oblasti, kde má vaše společnost sídlo. V podstatě nezáleží na tom, kde máte kanceláře, garáže nebo hlavní zázemí. Co rozhoduje, to je zápis v obchodním, nebo živnostenském rejstříku. Zde také bude sídlit váš inspektorát, na který je třeba se dostavit. Důležité je ověřit si konkrétní pracovní dobu, jelikož ne vždy platí, že vám jsou úředníci k dispozici každý všední den, od rána do večera, na druhou stranu ve větších městech to tako je.
S čím je nutné také počítat, že ne vždy se můžete obejít bez front, které jsou na daných místech poměrně typické. Mnohdy není výjimkou ani několikahodinové čekání, které se zkrátka nedá žádným jednoduchým způsobem urychlit. Na druhou stranu celá řada dopravních inspektorátů zavádí možnosti, v rámci kterých se můžete objednat předem. A to nejenom na určitý den, ale i na přesný časový úsek. Díky tomu lze ono nepříjemné a pro mnohé samozřejmě také dlouhé čekání poměrně snadno zkrátit na minimum.

Co si vzít se sebou?
Než se na konkrétní inspektorát vydáme, je samozřejmě třeba vědět také to, co vše bychom si měli bezpodmínečně vzít sebou. V tomto ohledu rozhodně nezapomeneme na doklady totožnosti, stejně jako na doklady o samotné firmě. Zde je třeba podotknout, že by se mělo jednat o originál výpisu z obchodního rejstříku. Pokud automobil přihlašuje někdo jiný, než jeden z jednatelů firmy, je třeba dodat další důležitý dokument. Je jím plná moc. Díky tomu je možné, aby automobil přihlásil na firmu kdokoliv jiný. Bez plné moci od některého z jednatelů mu to však nebude umožněno. Dále je dobré mít k dispozici i razítko firmy, což však není nijak striktně vyžadováno.
Pokud je automobil koupený ve formě ojetiny, jsou na něm samozřejmě také dopravní značky původního majitele. I ty je třeba odstranit a i ty je třeba vzít se sebou. Bude to nutné proto, aby byly odevzdány a váš automobil tak mohl dostat značky nové. Pokud jste kupovali automobil zcela nový, máte výhodu spojenou tím, že se vás tato povinnost samozřejmě netýká. To poslední, co je třeba vzít si s sebou, to jsou i doklady k vašemu automobilu. Tedy jeho technický průkaz, stejně jako informace o tom, že z hlediska evidenční kontroly samozřejmě vyhovuje. Následně už vám nic nebrání vyrazit.

Co je prvním krokem na inspektorátu?
Jakmile jste na konkrétním inspektorátu, je samozřejmě třeba vrhnout se na první krok. Tím je nutnost vzít si pořadové číslo. V některých případech na něm ihned máte vypsaný časový rámec, kdy přijdete na řadu. To znamená, že není nutné danou dobu na místě čekat. Můžete jednoduše vyrazit kamkoliv jinam a následně přijít až podle toho, co je na vašem lístku uvedeno. Také se můžeme setkat s menšími odbory dopravy, kde pořadí určujete podle toho, jak přijdete. Jedná se hlavně o ty menší inspektoráty, kde máte štěstí na to, že sem chodí pouze málo lidí. Jak jsme zmínili, to konkrétní místo však neurčujete vy, ale sídlo vaší firmy.
Jakmile jste v pořadí, je třeba vzít si příslušený přihlašovací formulář. Ten jste povinní vyplnit. Na většině míst je vám k dispozici vzor, pomocí kterého není problém dané informace vyplnit. Nezapomínejte na to, že je třeba vyplnit vše jak o vaší firmě, tak samozřejmě také o konkrétním vozidle. Jedině tak vše následně urychlíte a nebudete nuceni daný formulář vyplňovat znovu. V případě potřeby je možné jeho podobu stáhnout na internetových stránkách a následně již přijít s vyplněnou variantou. Eliminujete tak možnost případný chyby.

Co s vyplněným formulářem?
Jakmile je váš formulář vyplněný, již stačí počkat na to, až se dostanete na řadu. Jakmile se tak stane, stačí jít ke konkrétnímu úřednickému okénku. Zde na výzvu předáte všechny dokumenty, které máte s sebou. Je to onen formulář, dále výpis z obchodního rejstříku firmy, případnou plnou moc, váš doklad totožnosti a samozřejmě také doklady k vozidlu. Dále to jsou i aktuální dopravní značky, pokud je máte. Pracovník či pracovnice přepážky si od vás vše přebere a následně dojde k časové prodlevě, která je opět spojena s čekáním. I zde mějte na paměti, že daná doba může dosáhnout pěti i deseti minut.
Jakmile je vše hotovo, dostáváte do rukou nejprve technické průkazy vozu, kde je dobré zkontrolovat si údaje o tom, zda sedí informace o vaší firmě. Dále je dobré zkontrolovat si, zda sedí také informace spojené s dopravní značkou, kterou také dostanete. Tím je předání věcí nezbytných k přihlášení vozu u konce. Pracovnice vám vrátí také vaše doklady a pošle vás na pokladnu, kde je třeba za přihlášení automobilu zaplatit. Platí se nejenom základní registrační poplatek, ale i případná ekologická daň. Zde musíme podotknout, že na některých inspektorátech je třeba zaplatit předem. Toto je individuální. Obecně ale platí, že se bez placení neobejdete skutečně nikde.

Subscribe
to our newsletter

CONTACT FORM HERE...

apartmentenvelope