Právě olej je dnes nedílnou součástí současných spalovacích motorů. Jeho funkce v nich je samozřejmě jasná. Má na starost veškeré mazání, čímž eliminuje případné poškození jednotlivých částí, kde by mohlo docházet k případnému otěru. Proto samozřejmě platí i to, že je třeba se zaměřit nejenom na pravidelnou výměnu oleje, ale i na to, že ten použitý by měl být především kvalitní. U firemního parku to platí dvojnásob, jelikož jenom pravidelnou výměnou můžete docílit vyšší životnosti u motoru, stejně jako můžete eliminovat případná poškození. Nezapomeňte na to, že i když je výměna oleje i olej samotná nezanedbatelnou výdajovou položkou firmy, může v celkovém součtu stále činit méně, než případná oprava zadřeného motoru.

Jak často olej měnit?
To nejdůležitější, co bychom měli jako správci vozového parku znát, to je frekvence výměny oleje. Ta je dnes dána nejčastěji buď časovým, nebo nájezdovým limitem. Zde většinou určuje konkrétní interval samotný výrobce vozu ve svých pokynech a tedy i v návodu na používání konkrétního vozu. Jelikož se mnoho modelů motorů a aut zase tolik neliší, je třeba říci, že mezi nejběžnější frekvence patří lhůta jednoho roku. V rámci ní bychom se měli věnovat tomu, aby byl olej ve firemním autě vyměněn. Postupovat můžeme ale i podle druhého ukazatele, kterým je samozřejmě kilometrový nájezd. Současné motory mají většinou stanoveno, že onen limit výměny je dán najetými 15 000 kilometry.
Samozřejmě jedná se o hodnoty nejenom teoretické a přibližné, ale také individuální. Jde hlavně o to, jak často a jak hodně je s vozem ježděno. Příkladem může být výrazně vytěžovaný firemní vůz, v rámci kterého můžeme oněch 15 000 kilometrů bez problémů najet i během pouhých dvou měsíců. V takovém případě se doporučuje používat co nejkvalitnější olej a ten následně měnit v intervalu 25 – 30 000 najetých kilometrů. Naopak s vozem, se kterým se jezdí minimálně a hlavně krátké trasy kdy se olej nestačí dostatečně zahřát, jsou doporučovány spíše kratší frekvence. A to jak s ohledem na najeté kilometry, tak i s ohledem na to, jak dlouho olej v daném motoru je.

Pravidelná výměna má vliv na stav motoru
V rámci firemní flotily vozů by se rozhodně servisní úkony spojené s výměnou oleje neměly podceňovat. Není totiž žádnou novinkou, že každý motor má svou určitou životnost a kvalitním i pravidelně měněným olejem ji můžeme výrazně prodloužit, nebo také zkrátit. V podstatě lze říci, že i olej má svou určitou životnost, která je spojena s tím, jak kvalitně dokáže jednotlivé komponenty mazat a jak kvalitně dokáže svou funkci plnit. Jakmile začne ztrácet na své kvalitě, může se to projevit i na kvalitě samotné práce motoru. Tedy na tom, jak dobře a spolehlivě motor chodí a jak moc je náchylný k závadám.
Samozřejmě na stav motoru v souvislosti s olejem má vliv i celá řada jiných faktorů. Může to být třeba i nekvalitně a špatně provedená samotná výměna oleje. I tou můžeme způsobit problémy spojené s tím, že olej hned v prvních kilometrech ztrácí životnost, vlastnosti a to samé se tedy děje u motoru. Velký vliv na to mohou mít třeba i závady samotného motoru, stejně jako jeho časté přetěžování. Na kvalitě oleje se ale může negativně podepisovat také kvalita paliva. Jak je tedy vidět, i něco tak běžného jako je olej může být ovlivněn celou řadou dalších věcí.

S olejem mohou souviset i aditiva
Současný trh spojený s doplňky pro automobily počítá také s možností toho, že se mimo oleje můžeme setkat také s možností pořídit různá aditiva. Ty jsou určená právě pro mísení s olejem a mají za cíl celkově zlepšit jeho vlastnosti. V tomto ohledu by měl být jejich cíl zcela jasný. V první řadě by to mělo být zajištění delší životnosti oleje, stejně jako by to měla být i pozitiva spojená třeba s tím, že má olej mnohem lepší mazací schopnosti a tím výrazněji přispívá k tomu, aby motor nejenom šlapal, jak má, ale aby také mnohem déle vydržel. To vše se může pozitivně podepsat jak na oné delší životnosti, tak třeba i na mnohem tišším chodu, stejně jako se může projevit i nepatrně vyšší výkonem. V tomto ohledu jsou tedy aditiva do oleje určitě plusem.
Zaměřit bychom se měli i na stinnou stránku této možnosti, jelikož i ta bohužel aktuálně také existuje. Jedná se hlavně o tom, že se na trhu můžeme setkat s mnoha aditivy, které patří mezi méně kvalitní. Následným smícháním s olejem můžeme způsobit i to, že ten má horší vlastnosti, než sám o sobě. Třeba proto, že nedojde k dostatečnému promíchání a tím se jednotlivé složky odloučí a olej ztrácí svou ochrannou vlastnost. Stejně tak může docházet také k tomu, že vlivem špatných aditiv může v oblasti motoru vzniknout i vlhkost, která vlivem dalších chemických procesů může způsobovat třeba i nepříjemnou korozi na kovových částech. A to může mít pro každý motor logicky zcela fatální důsledky. I proto většina výrobců automobilů doporučuje spíše vsázet na klasiku, tedy prověřené kvalitní oleje, které se nemusí mísit s ničím jiným a přesto svou práci odvedou velmi dobře.

Jaký olej koupit?
V tomto směru je nejlepší cestou podívat se do manuálu našeho vozu, jelikož právě v něm bývá ve většině případů uvedena ona podstatná informace. Tedy informace spojená s tím, jaký olej konkrétně koupit a jaký bude pro náš automobil ten pravý. Dnes je v podstatě jedno, kde ho koupíme, jelikož prodejců je více než dost. Může to být samozřejmě internet, stejně jako to může být kamenná prodejna, supermarket, stejně jako autoservis. Na co bychom měli při výběru primárně hledět, to je určitě spojení s určitou značkou. Zde více než kdy jindy platí, že právě správná značka je zárukou toho, že olej má své kvalitativní vlastnosti, které od něho samozřejmě primárně očekáváme. V tomto ohledu tedy nezapomínejme na to, že je lepší vynechat jakékoliv neznámé možnosti, které by na trhu mohly existovat.
V rámci manuálu vozu se setkáme také s konkrétním označením oleje, který budeme kupovat. V tomto ohledu bychom dané označení měli primárně dodržet. Už jenom proto, že takový olej je pro náš vůz ten pravý. Stejně tak proto, že se předpokládá, že stejná verze byla použita i dříve a tak nedojde k mísení dvou typů olejů. To by se totiž mohlo negativně podepsat na celkové kvalitě maziva. Podíváme-li se na několik hlavních typů, které se dnes používají, jde o oleje 5W-30 5W-40 a 10W-40. Jeden z nich bude pravděpodobně určený i pro vozidla ve vašem vozovém parku. Samozřejmě stále je třeba myslet na to, že pokud máte vozidel hned několik, je třeba vědět, že ne všechny mohou využívat stejný typ oleje. I na to je dobré se při výběru zaměřit.

Co je třeba k výměně?
I když se nejčastěji mluví o výměně oleje, není tak úplně pravda, že se vše týká nutně jenom jí samotné. Pokud budeme konkrétní, jedná se také o nutnost vyměnit olejový filtr. I ten může být původním olejem zanesený a je tedy třeba ho vyměnit za zcela nový kus. Před výměnou je tedy dobré si zajistit, abychom olejový filtr měli k dispozici a abychom ho následně mohli použít. Pokud bude výměna oleje provedena v servisu, je dobré se optat na to, zda daný filtr k dispozici mají, nebo na něho bude nutné čekat. Pokud se bude jednat o druhou situaci, je dobré počkat na jeho dostupnost. Jedině tak se nemusíte bát toho, že váš vůz bude v servisu delší dobu, než je nezbytně nutné.
Výměna oleje může také velmi často souviset i s nutností vyměnit také vzduchový filtr. Ten sice není tak podstatný jako olej, ale je dobré počítat s tím, že jeho výměnu je dobré provést také. V souvislosti s tím nesmíme zapomínat hlavně na to, že i toto může být výdaj. Samotná výměna je více než jednoduchá, jelikož na rozdíl od oleje zvládneme tuto výměnu do několika desítek vteřin. Jednoduše, rychle a navíc kdekoliv.

Kde výměnu oleje zrealizovat?
Možnosti jsou samozřejmě dvě a tak se můžeme rozhodnout, která bude pro naše potřeby tou lepší. V daném směru můžeme jít nejprve tou cestou, kdy olej vyměníme svépomocí. To je možné, pokud jsme jako správci vozového parku zruční a tak daný servisní úkon zvládneme realizovat. Pokud je něco, na co bychom neměli zapomínat, to je vhodné místo. Jelikož olej je vypouštěn pod motorem, je třeba buď montážní jáma, nebo alespoň nájezd, v rámci kterého se budeme moci dostat pod auto.
Druhou a jednodušší možností, která je spojena s výměnou oleje je možnost využít autoservisu. Dnes výměna patří mezi jeden z naprosto běžných a standardních úkonů, které můžeme využívat. V souvislosti s tím nesmíme zapomínat na to, že daný servis zvládne danou výměnu většinou velmi rychle, i na počkání. To souvisí s možností, kdy chceme výměnu oleje realizovat skutečně bez starostí, s jistotou rychlého a jednoduchého zabezpečení této služby. Samozřejmě v rámci výměny by měla být provedena i výměna olejového filtru.

Jak na výměnu oleje svépomocí?
Podívejme se také na to, jaké máme možnosti, pokud se rozhodneme pro výměnu oleje svépomocí. V tomto směru samozřejmě platí, že je nejprve třeba vhodné a správné místo. O jaké se může jednat? Nejlepší je montážní jáma, nebo podobný nájezd. Potřebujeme totiž naše auto dostat do takové polohy, abychom se mohli dostat pod něho. Tedy pod náš motor, jelikož právě zde ve většině případů najdeme právě onu potřebnou výpusť oleje. Jedná se o šroubovací uzávěr, nejčastěji v podobě běžného šroubu, který povolíme a následně ho odmontujeme. Pamatujte na to, že v tomto případě začne olej ihned téci, tak je dobré mít k dispozici nádobu, do které ho samozřejmě budeme zachytávat. A to do té doby, dokud nepřestane sám o sobě téci. Tím máme jistotu, že je olejová nádrž definitivně prázdná.
Druhým krokem ve fázi výměny oleje je samozřejmě nezbytná také výměna olejového filtru. I ten najdeme ve spodní části našeho vozu a i ten jednoduše vymontujeme a následně namontujeme nový. Jakmile je hotovo, stačí opět umístit zátku olejové nádrže. Následně bychom měli nalít olej, a to standardní cestou, prostřednictvím víčka umístěného v horní části motoru, pod kapotou. Kolik oleje potřebujeme nalít, nám opět řekne hlavně příručka k našemu vozu. Obecně platí, že je to 4 – 5 litrů této mazací tekutiny. Samozřejmě ke konci nalití bychom měli zkontrolovat aktuální stav a v případě potřeby dolít. Pamatujte také na to, že po nastartování nám zhruba 3 deci oleje zmizí do olejového filtru a tak je lepší dát raději o trochu více.

Kolik oleje musí ve voze být?
Důležitou informací je také to, kolik oleje by vlastně mělo v každém voze konkrétně být. V tomto směru byste neměli zapomínat na pokyny výrobce, který ke svému manuálu k vozu jistě uvádí, kolik ho je třeba. Jak jsme zmínili, může to být 4 – 5 litrů. U větších vozů samozřejmě více. Důležité je vědět, jak danou hodnotu také změříte. V každém motoru je k dispozici praktická měrka, pomocí které to zjistíte velmi rychle a jednoduše. Danou měrku nejprve vyndáte, její spodní část očistíte, následně ji opět vložíte do motoru a opět vyndáte. Následně by se měla hodnota oleje držet mezi dvěma ryskami, které jsou v její spodní části. Pokud je to tak, je v daném směru vše v pořádku a oleje je ve vašem motoru dostatek.
Samozřejmě je dobré stav oleje pravidelně sledovat. Jedině tak zajistíte, že oleje bude dostatek a tak bude mazání probíhat skutečně tak, jak také probíhat má. Rozhodně bychom neměli zapomínat na to, že v případě nižšího množství je dobré hladinu oleje nejenom doplnit, ale také zkontrolovat, zda nedochází k případným únikům. Tedy hlavně k tomu, že náš olej teče. Co samozřejmě může být přirozeným jevem, to je fakt, že je olej v našem voze standardně spotřebováván. Co ale již není standardní situací, to je fakt, pokud je někde netěsnost a olej vlivem toho z našeho vozu mizí.