Jak funguje operativní leasing pro firmy v praxi?
Firmě odpadají starosti
Bohatá nabídka automobilů
Operativní leasing a daně
Výhody a nevýhody

Klasický finanční leasing byl, a stále je u firem velmi oblíbenou možností, jak si pořídit automobil. A to v podstatě jednoduše, na splátky a bez peněz. Jelikož mnoho firem poptávalo i další služby, vznikl právě na základě této poptávky takzvaný operativní leasing pro firmy. Stručně ho můžeme charakterizovat jako kombinaci operativního leasingu a dlouhodobého pronájmu. Mezi společné znaky se řadí:

  • Vlastnictví vozu leasingovou společností
  • Placení formou měsíčních splátek
  • Možnost snížení daňového základu

Podíváme-li se naopak na konkrétní rozdíly, potom platí to, že u klasického leasingu se o vůz musí kompletně starat firma, zatímco u leasingu operativního jsou starosti na straně pronajímatele. Tedy na straně leasingové společnosti.

Jak funguje operativní leasing pro firmy v praxi?

Praxe je taková, že zástupci firmy mohou navštívit konkrétní autosalon, zde si vyberou konkrétní automobil a sepíší smlouvu o pronájmu. Ta může být na dobu od jednoho, do tří let. Jedná se o obvyklou lhůtu, která však může být individuálně změněna. Poté je možné s vozem odjet a následně je za něho hrazena sjednaná měsíční splátka, která v sobě zahrnuje i pojištění a veškeré další poplatky.
Po uplynutí dané smlouvy má firma možnost rozhodnout se, co bude dále. Buď si automobil odkoupí za předem sjednanou cenu, nebo bude smlouva i nadále pokračovat. A to znamená výměnu vozu za nový kousek a pokračování v pravidelném splácení a ježdění s vozem.

Firmě odpadají starosti

Výhody má operativní leasing pro firmy také v tom, že firmě jako takové mohou odpadnout různé starosti. Existuje několik možných balíčků, které jsou s operákem spojeny. Ty nejlepší nabídnou nejenom již sjednané pojištění zahrnuté ve splátce, ale nabídnou i jistotu hrazení pravidelných kontrol, stejně jako jistotu hlavních servisních úkonů, kam může patřit třeba starost o výměnu kol. V těch nejlepších případech leasingová společnost auto vyzvedne, provede vše potřebné a poté samozřejmě vrátí.
Stejně tak firmě mohou plně odpadat veškeré starosti spojené s likvidací pojistných událostí, bez ohledu na to, kdo je zavinil. Oficiálně vůz patří leasingové společnosti, která se o vše postará. Při správě vozového parku je tedy operativní leasing pro firmy rozhodně krokem k jednoduchosti.

Bohatá nabídka automobilů

Když mluvíme o operativním leasingu pro firmy, nesmíme opomíjet ani to, že ho mohou využít v podstatě jakékoliv firmy podnikající v kterémkoliv odvětví. To logicky zvyšuje i celkovou nabídku dostupných vozů. Společnost tak může vybírat z:

  • Osobních automobilů
  • Lehkých užitkových vozidel
  • Nákladních automobilů
  • Autobusů

Jelikož je tato možnost financování u firem poměrně oblíbená, neměli bychom zapomínat ani na fakt spojovaný s tím, že je také mnoho společností, které formu operativního leasingu nabídnou. Mohou to být leasingové společnosti, ale i autosalony, banky, nebo třeba samotné automobilky. Nabídka je v tomto směru výrazně vyšší, než je tomu u stejné možnosti, která je určena soukromým osobám.

Operativní leasing a daně

Jedním z důvodů, proč je operativní leasing pro firmy oblíbený, jsou i daně. I když vůz oficiálně nepatří firmě, může uplatňovat náklady. A to v podobě jednotlivých splátek, které jsou za automobil placeny. Ty následně výrazně snižují základ daně. Pokud je firma také plátcem DPH, znamená to i možnost odečíst si také tuto konkrétní daň. Aktuálně je ve výši 21 procent, což je v souvislosti se splátkami poměrně vysoká suma, kterou může firma ušetřit. Nechybí ani možnost odečtu projetých pohonných hmot. Stejně jako u jakéhokoliv jiného financování vozu, nebo jeho koupě, jsou k dispozici dvě cesty. Jedna spojená s paušálem a měsíčním nákladem 5 000 Kč, nebo cesta druhá, která je spojena s využitím knihy jízd.
Když mluvíme o daních, nesmíme zapomínat na fakt, že do nákladů je možné dávat si i vše s vozem související, jako jsou dálniční známky, nebo různé doplňky. Pozitivem přitom zůstává fakt, že když firma není majitelem konkrétního vozu, netýká se jí povinnost zaregistrovat se k silniční dani, ani se jí netýká povinnost jejího placení.

Výhody a nevýhody

Pozitivem je určitě snadné pořízení vozového parku téměř bez hotovosti, stejně jako jistota jeho snadné správy. Potěší i možnost bohatého výběru automobilů, od osobních, po nákladní. Jistotou je pravidelná výměna vozů za nové, stejně jako možnost si automobil po období pronájmu také koupit. Odkupní cena bývá obvykle známá už ve chvíli, kdy je podepisována smlouva. Potěší také možnost uplatňovat veškeré náklady v rámci firemního účetnictví. Tím si firma zajímavě sníží daňovou zátěž, a to i když jí vůz z oficiálního hlediska nepatří.
Nevýhodou jsou naopak celkem vysoké ceny za pronájem, obvyklá kontrola vozu při výměně za nový, nebo omezený nájezd během konkrétního roku, nebo pronajímaného období. Poměrně velkým problémem může být pro mnohé firmy také fakt, že nemohou ovlivnit výběr konkrétní pojistky, která je v rámci vozu sjednána. Ta je automatická a rozhoduje o ní právě leasingová společnost – tedy majitel vozu.