Servisní práce jsou nezbytnou službou, pokud je provozován a spravován jakkoliv velký vozový park. Možností, které mohou nastat a kdy jsou dané práce potřeba, je více než dost. Pokud budeme konkrétní, může jít třeba o situaci, kdy je nutná pouze běžná garanční prohlídka. Stejně jak může jít také o práce, které jsou spojeny třeba s nutností vyměnit olej, nebo vyměnit brzdové destičky. Zde se logicky jedná o běžnou údržbu. Stejně tak může být servis potřebný i v případě, kdy dojde ke skutečné poruše. Dnes už neplatí, že je třeba konkrétní servis navštívit sám. Především v oblasti podnikatelské sféry jsou dostupné varianty, které jsou pro samotného podnikatele velmi výhodné. Jde o takzvaný pick-up servis. Tedy výhodou alternativu běžné možnosti, která je spojena s tím, že není třeba ztrácet čas a peníze spojené s nutností auto do servisu dopravit.

Co pojem pick-up servis znamená?
To hlavní vysvětlení se skrývá už v tomto samotném názvu. Pokud se podíváme konkrétněji, jde o to, že konkrétní autoservis nabídne službu, která souvisí s vyzvednutím vašeho vozu. Pokud je daná služba umožněna a vy ji jako správce vozového parku využíváte, nemusíte se starat o to, kdo konkrétní dopravu vozu do servisu provede. V tomto případě si pro konkrétní vůz nebo vozy dojíždí konkrétní autoservis. A to na základě vaše telefonátu o případné poruše, nebo na základě domluveného termínu, který je spojený třeba s tím, že je třeba provést běžnou údržbu.
Daný servis tedy přijíždí buď do konkrétních garáží, nebo prostor vaší firmy, stejně jako není problém realizovat pick-up servis a konkrétní vyzvednutí vozu i na celé řadě zcela jiných míst. V tomto případě záleží na konkrétní domluvě. Zde může jít třeba o správu většího vozového parku, který je rozmístěný v rámci několika poboček ve městě. Na základě předchozí domluvy už stačí jenom upřesnit místo a vše ostatní nechat na servisu.

Jak vše probíhá?
Prvotním krokem je samozřejmě domluva termínu, tedy konkrétního časového okna, v rámci kterého dochází k tomu, že je automobil vyzvednutý. V domluvený čas si pro něho přijíždí onen konkrétní pracovník servisu, který si ho vyzvedává. Vy jako správce vozového parku sepisujete základní objednávkový list, kde mnohdy stačí jenom váš podpis. Následně předáváte také klíčky od vozu a domlouváte se na dalším postupu. Je-li veškerá administrativa vyřízena, už dochází k tomu, že konkrétní servisní technik s vozem odjíždí.
Takto probíhá pick-up servis v ideálním případě. Jsou ale i situace, kdy může být automobil nepojízdný. V takovém případě samozřejmě nutno nahlásit takovou společnost předem. I v tomto případě daný servis plně zafunguje a pro konkrétní vůz si přijede svou odtahovou službou. Ta vůz naloží a již převeze k sobě do servisu. Samotný postup je samozřejmě obdobný, jako v případě předchozím.

Jaké jsou hlavní výhody této možnosti?
V první řadě je to rozhodně úspora času. Vy jako správce vozového parku, stejně tak ani váš zaměstnanec nemusíte nijak jezdit a vůz tak může zůstat stále u vás. Díky tomu především ušetříte čas, který lze věnovat běžným firemním činnostem. Dále jsou ušetřeny také starosti spojené s tím, jak vůz do servisu dopravit, pokud je nepojízdný, nebo má jinou vadu, která může celkově ztěžovat jeho řízení. Vše tak delegujete na jinou osobu, a to bez nutnosti toho, hledat tu pravou. Stačí totiž jeden jediný telefonát a vše je v daném směru plně zařízeno. I to je výhoda, se kterou je pick-up servis spojený.
Třetí výhodou je určitě i to, že danou službu dnes nabízejí primárně kvalitní autoservisy na našem trhu. Co to znamená? Že máte jako zákazníci jistotu nejenom profesionálních služeb v oblasti samotného vyzvednutí. Máte jistotu také profesionálních služeb, které jsou spojeny jak s diagnostikou závady, tak samozřejmě mohou být spojeny také s její opravou a kompletním uvedením vozu do plně pojízdného stavu.

Službu nabídnou autorizované i neautorizované servisy
V minulosti bylo běžné, že tuto konkrétní službu nabízel jenom autorizovaný servis. To se však změnilo, jelikož aktuálně ji nabízejí i servisy neautorizované. Díky tomu si můžete konkrétně vybrat, jaké služby budou pro vás ty lepší. Pokud bychom si měli udělat průřez jednotlivými variantami, tak autorizovaný servis je samozřejmě spjatý s konkrétní automobilkou a nabízí tak originální díly, které jsou následně do vozů montovány. Negativem této možnosti však může být v první řadě vyšší cena. Ta ale není tím jediným problémem, jelikož autorizovaný servis se specializuje jenom na opravy konkrétních vozů, které většinou prodává přidružený autosalon.
Z toho vyplývá, že pokud váš vozový park obsahuje několik různých značek, je třeba si službu pick-up servis zřídit u každého konkrétního servisu zvlášť. Stejně tak se můžete svěřit do servisu neautorizovaného, který se může specializovat na všechny na trhu dostupné značky. Stejně tak nabídne také jistotu mnohem příznivějších cen, než servisy autorizované. Jediným drobným negativem je to, že nejsou používány originální díly. Z hlediska kvality jsou však stejné, jelikož jde o kvalitní, kompatibilní a materiálově totožné varianty. Pouze nejsou opatřeny logem originálního výrobce.

Se smlouvou, i bez ní
Důležitou otázkou je také to, jak je vlastně pick-up servis nabízen. Zda je nutná případná smlouva, nebo nikoliv. Zde záleží především na konkrétní domluvě, jelikož s určitostí nelze říci, zda se bez smlouvy obejdete, nebo nikoliv. Každopádně platí, že jste to právě vy, kdo má v rukou poměrně dobrou vyjednávací pozici. Pokud plánujete využít dané služby poprvé, jako zástupce firmy a správce vozového parku můžete být pro daný servis lukrativnějším zákazníkem, než jenom běžný občan. Je tedy možné přijet i bez toho, aby byla kdykoliv dříve, nebo až na místě sjednána jakákoliv smlouva. Na druhou stranu doporučujeme sepsat předávací protokol spojený s tím, že je auto nejenom vyzvednuto, ale že požadujete také jeho opravu. Máte tak jistoty spojené s tím, že se vám vždy v pořádku vrátí.
Co může být také běžné, to je fakt, že je pick-up servis spojen s konkrétní smlouvou. To může vaší firmě přinášet výhody spojené s tím, že z každé smlouvy mohou plynout nejenom práva, ale třeba i povinnosti právě pro konkrétní servis. Mezi tyto povinnosti se může řadit třeba rychlost spojená s tím, za jak dlouho je konkrétní automobil k opravě vyzvednut. Smlouvy dnes mohou být sepsány doslova libovolně a tak doporučujeme na tyto konkrétní náležitosti rozhodně nezapomínat. Jedině tak bude daný odvoz i vyzvednutí vozu provedeno rychle a správně.

Kolik může daná služba stát?
Zde se opět musíme dotknout toho, že vše je v rámci jednotlivých servisů na našem trhu individuální. Pokud nejsme smluvní zákazník a realizujeme danou službu poprvé, můžeme počítat s tím, že nám mohou být náklady naúčtovány. Obvyklá sazba je okolo 500 – 1000 korun, v závislosti na tom, jaký servis oslovíme, nebo v závislosti na tom, jak moc je od sídla naší společnosti vzdálen. Roli ale hraje také to, zda stačí s vozem jednoduše odjet, nebo zda je třeba odtah. V takovém případě může být daná služba o něco dražší a její cena může vycházet konkrétně z toho, kolik kilometrů je ujeto.
Jako smluvní zákazníci však můžeme opět čerpat několik výhod. Ty mohou být spojeny s tím, že je vyzvednutí vozu bezplatné a tak se není třeba bát jakýchkoliv dodatečných nákladů. Stejně tak nesmíme zapomínat ani na to, že můžeme mít ve smlouvě stanoven roční nebo měsíční objem takto vyzvednutých aut, které jsou zdarma. Každopádně platí, že jako smluvní firemní zákazníci můžete využívat několika výhod, které se týkají právě ceny za danou službu.

Hledět je dobré i na služby doplňkové
Co mezi ně může patřit? Mohou to být třeba jistoty spojené s tím, že vám je jako majitelům vozového parku předáno vozidlo náhradní. To lze využívat jak za menší poplatek, tak samozřejmě také bezplatně. Předání takového vozidla může být realizováno právě ve chvíli, kdy je daný vůz odvážen do servisu. K využití bude do té doby, než je zase navrácen. Díky tomu máte jistotu, že jakýkoliv garanční, běžný, nebo neočekávaný servisní zásah nijak neohrozí chod vaší firmy. I poskytnutí daného vozidla může být samozřejmě smluvně sjednáno, což vám dává do rukou opět trumfy spojené s tím, že s náhlou krátkodobou ztrátou firemního vozu nebudete řešit žádné komplikace.

Jak vybrat správný pick-up servis?
Základní charakteristiku tedy známě a tak je dobré podívat se konkrétně také na to, jak správný servis vybrat. Že by nám měl vyhovovat jak z hlediska toho, jaké služby a jakou kvalitu nabídne, to je jasné. Dále je třeba zaměřit se také na službu vyzvednutí. Tedy ta jak dlouho od nahlášení bude vozidlo vyzvednuto, stejně jako je třeba zaměřit se také na to, zda se služba vztahuje jenom na osobní automobily, nebo třeba vozidla dodávková, nebo zda se vztahuje také na vozidla nepojízdná. Rozhodovat by měla také cena toho, za kolik je vozidlo nejenom vyzvednuto, ale i přivezeno. Připomeňme, že mnoho servisů má tuto službu zdarma.
Co také rozhoduje, to je i vzdálenost servisu od sídla vaší firmy. Zde se totiž hraje roli to, za jak dlouho může být váš automobil právě v konkrétním servisu a za jak dlouho může být také u vás samotných. Na co však dále nezapomínejte, to je i případné pojištění dané přepravy. Pokud vůz svěříte do rukou jiné osobě, mělo by být vaším cílem i cílem vaší firmy to, aby případné škody šly na vrub autoservisu, nikoliv vám. Jedině tak máte jistotu především toho, že váš automobil může být ochráněn opravdu po všech stránkách a že po odvezení do servisu můžete očekávat nejenom to že přijede ve stejném stavu, ale že budou případné problémy diagnostikovány a logicky také opraveny.