Ať už je součástí vašeho vozového parku starší nebo nová flotila vozů, vždy je třeba myslet na to, že se jedná výhradně o stroje a i o ty je třeba pečovat. Různých poruch, které se mohou objevit, jsou stovky. Mělo by proto být ve vašem zájmu, aby všechny vozy tvořící váš vozový park byly v perfektním stavu a aby jim byl dopřán prvotřídní servis. Podívejme se společně na to, jaké jsou možnosti a jak můžete docílit toho, abyste v tomto směru váš vozový park spravovali skutečně kvalitně a efektivně a abyste zároveň docílili toho, že to bude pro vaši firemní pokladnu také levné.

Nové vozy bývají často v záruce
Začneme situací, kde se rozhodnete koupit si nový automobil. Je jedno, zda kupujete pro vaši firmu jeden jediný, nebo váš vozový park výrazně inovujete. V obou případech se můžete spolehnout na to, že konkrétní autosalon garantuje záruku. Ta může být spojena buď s časovým obdobím, nebo s konkrétním nájezdem kilometrů. V tomto ohledu je třeba splnit podmínky, které nejčastěji souvisí s nutností absolvovat několik garančních prohlídek. Ty jsou samozřejmě zcela zdarma a jsou spojeny s možností toho, že je váš vůz zkontrolován po všech stránkách, stejně jako mohou být opraveny případné drobné závady. Stejně tak může dojít k tomu, že v rámci garančních prohlídek se technik zaměří na běžné výměny, kam patří třeba:

  • Výměna brzdových destiček
  • Výměna brzdových kotoučů
  • Výměna oleje
  • Výměna žárovek

Na dané garanční prohlídky bychom se měli dostavovat v intervalech, které nám předepisuje výrobce. Jak jsme již jednou zmínili, tyto intervaly se mohou týkat nejenom konkrétního nájezdu kilometrů, ale také časového období. Zkrátka podle toho, co nastane dříve. Absolvování daných prohlídek je cestou k tomu, jak mít jistotu plnohodnotné záruky. Pokud se tedy na voze vyskytne porucha, máme právo s ním přijet do konkrétního servisu, který by se měl postarat o opravu, která bude samozřejmě zcela zdarma.

Autorizovaný nebo neautorizovaný servis
V minulosti byla v souvislosti s tím spojena řada otázek, které se týkaly hlavně toho, zda garanční prohlídky může vykonávat jenom autorizovaný servis, nebo servis jakýkoliv. Následně došlo k jasnému zákonnému vytyčení faktů, které souvisí s tím, že by to mělo být jedno. Je tedy jenom na vás jako na správci vašeho vozového parku, zda v rámci garanční prohlídky navštívíte autorizovaný servis prodejce, jiný autorizovaný servis, nebo servis neautorizovaný. Jediné, co by mělo být dodrženo, je rozsah kontroly dané prohlídky, včetně vyplnění konkrétních informací o tom, co případně kontrola odhalila.
Pokud však v rámci záruky nastane konkrétní vada, již bychom měli postupovat v souladu se zákonem. Zde se totiž nebude jednat o běžnou poruchu, ale o nutnost reklamace vozu. V první řadě tedy kontaktujeme prodejce, u kterého vadu reklamujeme. Ten následně doporučí nebo nařídí konkrétní postup. Ten je většinou spojený s tím, že vůz do opravy převezme a opraví v rámci svého servisu. Jsou ale i situace, kdy může umožnit opravu v servisu jiném a následně proplatí náklady, které byly s uvedením do původního stavu spojeny. Pokud však toto uděláme automaticky, bez jeho vědomí a bez jeho svolení, nemusí k následnému proplacení ani uznání záruky dojít. S tím souvisí i to, že stejně jako u řady jiných firemních dokumentů, i zde bychom měli vyžadovat buď papírové, nebo alespoň nahrané telefonické potvrzení. Budeme tak mít jasný důkaz o svolení.

Co v případě pozáruční opravy?
Pokud se porucha dotkne vozu, který již není v záruce, je samozřejmě jasné, že zde už musíme postupovat podle obvyklého scénáře. Ten je spojený s tím, že samotnou opravu, stejně jako cenu nového náhradního dílu už budeme muset zaplatit. Co je však spojeno výhradně s vámi jako se samotnými správci vozového parku, to je logicky vlastní volba toho, jaký servis navštívíte. Je jedno, zda to bude autorizovaný servis, stejně jako je jedno, zda se bude jednat o servis neautorizovaný. Pokud je také něco ve vašich rukách, tak je jedno i to, kde se daný servis bude nacházet. Po skončení záruční lhůty už nejste v souvislosti s vozem vázáni žádnými předpisy. A to souvisí s tím, že je jenom na vás, jak servisu dosáhnete.

Je lepší autorizovaný nebo neautorizovaný servis?
Pokud se rozhodujete, kde servis v rámci daného vozového parku uplatňovat, vyvstanou samozřejmě dvě hlavní otázky. Ty souvisí s tím, zda se jedná o autorizovaný nebo neautorizovaný servis. V podstatě jsou aktuálně k dispozici tři hlavní možnosti, kam se řadí:

  • Menší soukromé (garážové) servisy
  • Velké neautorizované servisy
  • Autorizované servisy

Je jasné, že v rámci správy vašeho firemního vozového parku budou vhodnější dvě poslední možnosti. Zaměříme-li se nejprve na neautorizovanou možnost, potom se svěřujete do rukou těm automechanikům, kteří nemají žádné přímé napojení na značku, od které máte auto. V praxi to tedy znamená, že jsou nezávislí a umí opravit doslova cokoliv. Stejně tak s tím souvisí také nabídka náhradních dílů a součástek. Ty sice mohou být originální, ale mnohem častější je, že originální nejsou.
V případě originálních servisů už je charakteristika více než jasná. I když se některé mohou orientovat i na drobné opravy jiných vozů, jsou primárně spojeny s těmi automobily, které přidružený autosalon sám prodává. V rámci autorizovaného servisu tak jedete hlavně k odborníkům, kteří jsou specialisti na konkrétní automobilku nebo automobilky. V oblasti dílů následně používají výhradně ty originální, vyráběné přímo v závodech daných automobilek. U těchto možností platí i to, že obvykle bývají dražší, než když využijete služeb servisu neautorizovaného.

Originální nebo neoriginální náhradní díly?
Stejně tak se v rámci sepisování vašeho vozu setkáte s otázkou, zda zvolit raději originální nebo neoriginální díl. Obojí má samozřejmě několik svých specifik. Podívejme se proto konkrétněji na to, jak se obě možnosti liší a co nám nabídnou. Začít je třeba s dílem originálním. Zde se jedná o produkt, který byl vyroben v souladu se standardy samotné automobilky. Co konkrétně to znamená? Samozřejmě to, že daná automobilka ručí za jeho kvalitu a že daný díl je také opatřen logem výrobce. Dalo by se říci, že pokud koupíme zcela nový vůz, jsou v něm všechny díly originální. Pozitivní zprávou je v tom to případě dostupnost, jelikož většina automobilek se snaží o to, aby díly pro jejich automobily byly dostupné v požadovaném množství. Co může být negativem, to jsou rozhodně vyšší ceny konkrétních dílů.
Podívejme se také na díly neoriginální, jelikož i ty jsou v oblasti sepisování vozu poměrně vyhledávané. Zde už automobilky nijak nedohlížejí na kontrolu výroby daného dílu a vše probíhá výhradně v rámci soukromých firem a výrobců. Přesto o dílu musíme říci, že i tito výrobci si zakládají jak na kvalitě, tak i na kompatibilitě s konkrétním vozem. Daný díl je tak k nerozeznání od toho originálního. To hlavní, čím se liší, je absence loga daného výrobce. To může mít svá pozitiva, jelikož v tomto případě platí, že i za logo musíme vynaložit nemalé finance. Automaticky se tak neoriginální díly stávají levnější.

Nové nebo použité díly?
V rámci servisu naší firemní flotily se setkáme i s otázkou toho, zda použít spíše nové, nebo raději použité díly. Je jasné, že z hlediska kvality vynikají díly nové, se kterými je spjata také dvouletá záruka. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na negativa, jako je vysoká cena. Zde nemusí být výjimkou, že některé součásti motorů vyjdou v novém stavu třeba i na několik desítek tisíc. Roli by zde mělo hrát doporučení, aktuální stáří a hodnota auta, stejně jako to, jak dlouho s ním ještě plánujeme v rámci firmy jezdit.
Podíváme-li se na díly použité, tak i nich nejvíce láká nízká cena. Nejčastěji je seženeme na vrakovištích, kde je s nimi spojena buď nulová, nebo pouze krátkodobá záruka spojená s kompatibilitou a okamžitou funkčností. U některých drobnějších závad rozhodně mohou patřit mezi dobrou volbu, se kterou chybu neuděláme. Pokud hledáme kompromis mezi těmito možnosti, je dobré v rámci servisu vozu používat díly repasované. Jedná se sice o díly použité, ale opravené a vyzkoušené. Je s nimi spjata nižší cena, ale zároveň je na ně poskytována i záruka spojená s jejich funkčností.

Domluva se servisem může ušetřit finance
Jakmile se již nejedná o garanční prohlídku nebo záruční opravu, bude vaše firma povinna vynaložit finanční prostředky za jakoukoliv službu, která bude servisem realizována. Zde proto doporučujeme domluvit se s konkrétním servisem na případné spolupráci. On bude mít jistotu přísunu zakázek, kdy se bude starat o váš vozový park. Vy tím získáte nejenom přednostní právo opravy, ale mnohdy i nižší ceny. Je sice těžké konkrétní rozsah služeb stanovit, proto se většina správců vozových parků domlouvá na pravidelnosti, která je spojena se základními servisními úkony. Sem patří třeba výměna oleje a destiček, stejně jako další pravidelné práce, které čas od času potřebuje každý automobil. Následně si stačí spočítat frekvence výměn v souvislosti s vaším vozovým parkem a již můžete danému servisu nabídnout určitou jistotu zakázek.
Ty mohou být logicky doplněny i s nárazovými zakázkami, které se týkají již konkrétních poruch. Ty je sice těžší odhadnout, ale také se lze podívat do minulosti. Především v účetnictví budete mít faktury z daných servisů, které jasně ukážou, s jakými závadami se vozový park nejvíce trápil, stejně jako jasně ukážou i to, kolik peněz vše stálo. Domluvit se s daným servisem lze třeba i na pravidelných prohlídkách a dalších službách. Vše už záleží hlavně na vašem umění vyjednávat. Pokud něco doporučíme, potom je to předložení vaší nabídky několika servisům a na základě toho postupně jít s cenou dolů.

Jak správný servis vybrat?
V oblasti servisů i náhradních dílů byste již měli mít jasno., Co je také důležité, to je snaha o to, vybrat ten správný servis. V první řadě by to měla být jeho kvalita. Ta by měla být spojena s dobrým zázemí, s šikovnými a také s kvalitními mechaniky, stejně jako s využíváním moderních diagnostických a jiných přístrojů. Stejně tak by roli měla hrát také celková dostupnost daného servisu, nebo jeho ceny. To vše dnes hraje roli v tom, jak vybrat ten pravý, aby vám vyhovoval ve všech směrech. Jsou to ale jenom cesty základní, jelikož stejně tak je dobré hledět na služby doplňkové, které by měl daný servis také nabídnout.
Mezi ty patří třeba to, co vše nabízí dále. Velmi oblíbenou možností je také případná spolupráce s odtahovou službou. Velmi často se stane, že se váš firemní vůz stane nepojízdným a je třeba ho do servisu nějak dopravit. V takovém případě může stačit kontaktovat konkrétního zaměstnance servisu a ten se již o vše postará. To vám logicky ušetří nejenom starosti, ale také peníze, nebo čas. S tím vším může souviset i dnes oblíbený pick-up servis, který spočívá v tom, že si konkrétní firma vyzvedne automobil u vás ve společnosti, sama ho k sobě doveze, provede požadovaný úkon a následně ho dopraví zpět k vám. Bez ohledu na to, zda je pojízdný nebo nikoliv.

Využít lze i servis na cestách
Mnoho různých problémů se může přihodit i na cestách. V takovém případě se hodí mít jistotu daných služeb i mimo konkrétní sídlo vaší firmy. Jak ji docílit? Dnes tuto formu nabízejí hlavně asistenční služby. Díky velkému množství poboček a spolupracujících servisů tak vyšlou posádku na místo určení, která běžnou nebo složitější závadu může opravit i na místě. Jedná-li se skutečně o balíček asistenčních služeb, je pro vás řada úkonů zcela zdarma a platíte jenom za materiál, popřípadě jenom za konkrétní náhradní díl.