Silniční daň

Lidé využívající svůj automobil pro osobní potřebu nejsou povinni platit z jeho provozu žádné daně. Jinak je to v případě živnostníků, stejně jako v případě firemní flotily vozů. V daném případě už je nutností konkrétní daň platit. Souvisí s ní fakt, že ji platíme výhradně za ty měsíce, kdy bylo auto ke konkrétní firemní činnosti použito. Důležité je zmínit, že automobil nemusí být zahrnutý v majetku firmy a přesto může povinnost silniční daň platit. To se však týká především drobnějších živnostníků. Větší či menší společnosti vůz takto zahrnuty mají a tak se placení daně nevyhnou.

Daň je vybírána zálohově
Důležitou informací, která splacením silniční daně souvisí, je ta, že se tato daň platí výhradně zálohově. To znamená, že jsme jako firma i živnostník povinni platit ji během toho roku, co daný vůz využíváme. Dané zálohy je třeba platit čtyřikrát ročně, vždy k patnáctému dni v měsíci dubnu, červenci, říjnu a prosinci. Finanční úřady však umožňují zaplatit dané zálohy jednorázově k prvnímu datu. Pokud by zálohy na silniční daň nebyly placeny, může to samozřejmě vést k případným sankcím ze strany finančního úřadu.
Konkrétním bankovním účtem, na který je silniční daň placena je účet finančního úřadu, pod který naše společnost spadá. Ten najdeme například na webu konkrétní instituce. Důležité je zvolit také správný variabilní symbol. Ten je v tomto směru jednoduchý a jde o naše IČ, popřípadě jde o naše DIČ. V závislosti na tom, jaký konkrétní identifikátor máme od našeho finančního úřadu přidělený.

Jak se výše silniční daně počítá?
V souvislosti s placením je nutné znát také konkrétní výši silniční daně. Ta není jednotně dána, jelikož o ní rozhoduje typ vozidla. Konkrétně rozhoduje zdvihový objem motoru, pokud máme na mysli vozový park složený výhradně z osobních vozidel. Konkrétní informace o tom, kolik se silniční daň platí, nám řekne buď pracovnice finančního úřadu, nebo tyto informace nabídne§ 6 Zákona o silniční dani. Podíváme-li se na několik konkrétních sazeb, můžeme je shrnout do tabulky, v rámci které je uvedeno toto:
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3 4 200 Kč
V souvislosti s konkrétním výpočtem musíme říci také to, že se silniční daň může snižovat, stejně jako se může také zvyšovat. Zvýšení probíhá výhradně u těch vozidel, která patří mezi nejstarší. Aktuální zákonná úprava počítá se zvýšením o 25 procent u těch automobilů, které byly registrovány před rokem 1989. Pokud mluvíme o možnosti snížení silniční daně, můžeme o této cestě hovořit v souvislosti s datem registrace, od kterého by nemělo uplynout více, než 36 měsíců. Je-li tomu tak, je aplikována sleva 48 %. Dalších 36 měsíců je spojeno se slevou 40 procent a následných 36 měsíců se slevou 25 procent. Dále už slevy počítány nejsou a platí se plná sazba.

Platba silniční daně je spojena s podáním daňového přiznání
Silniční daň není placena automaticky, jelikož je třeba ji správně vyčíslit na konkrétním daňovém přiznání. Pro něho existuje speciální formulář, který je určený právě pro tento konkrétní typ daně. Dnes existuje i varianta podat ho elektronickou cestou, což výrazně ulehčí případnou administrativu. Důležité je dodržet termín. Ten není stejný jako u běžného daňového přiznání. V souvislosti s touto daní je to 31. leden. Přiznání je podáváno za předchozí rok a do daného data musí být také nezbytně uhrazen nedoplatek, který vznikl hrazením nižších čtvrtletních záloh.

Kdy se silniční daň platit nemusí?
Setkat se můžeme také se situacemi, kdy daň z příjmu není nutné platit. Konkrétně jde o takové situace, kdy využíváme automobily na alternativní pohon. Konkrétní výjimky upravuje § 3 zákona o silniční dani. V daném ohledu jsou od platby daně osvobozeny všechny vozy, které využívají jako pohon elektřinu (elektromobily), kombinované pohony (hybridy), stejně jako automobily, které jezdí na LPG nebo CNG, popřípadě na palivo, které je označováno jako E85. Zároveň je třeba splnit tu podmínku, aby provozní hmotnost těchto vozidel nepřesáhla hodnotu 12 tun.

Subscribe
to our newsletter

CONTACT FORM HERE...

apartmentenvelope