Mnozí majitelé firem i jejich zaměstnanci se mylně domnívají, že školení řidičů se týká výhradně těch situací, kdy je podnikatelem spedice či provozovatel autodopravy a řidičem člověk, který sedí za volantem vozu těžšího než 3,5 tuny. Jinak to vnímá zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v §103 odst., který je spojený s bezpečnostní na pracovišti, ale i mimo něj. V rámci daného zákona je každý zaměstnavatel povinen zabezpečit svým zaměstnancům školení, které se týká také řidičů referentů. Jde tedy o řidiče, kteří řídí firemní motorová vozidla do 3,5 tuny.

Kdo musí dané školení absolvovat?
Je to každý ze zaměstnanců firmy, který jezdí s konkrétním firemním vozem. Zde nezáleží na tom, zda se jedná například o rozvoz zboží, nebo služební cesty. Školení řidičů referentů se vztahuje na každého konkrétního zaměstnance. Stejně je třeba dodat, že daná povinnost školení se vztahuje i na situace, kdy není nutně řízeno jenom firemní auto. Dané školení řidičů se vztahuje i na řidiče, který jede svým vlastním vozem, nebo využívá automobil z půjčovny. Pokud má konkrétní cesta služební charakter a je spjata s firmou, je školení nevyhnutelné.

Kdy je třeba školení řidičů absolvovat?
Podobně jako u řidičů z povolání, i zde je zákonem jasně definováno, že dané školené je třeba provádět periodicky. První by mělo proběhnout vždy před tím, než konkrétní zaměstnanec pojede svou první služební cestu. Následně je školení řidičů nutné opakovat periodicky, v intervalech alespoň jednoho roku od prvního proběhlého školení. Pokud je daný termín překročen, je na zaměstnance pohlíženo, jako by školení neabsolvoval. Důležité je dodat, že stejné termíny má i řada dalších školení. Díky tomu se i toto konkrétní může aplikovat mezi ostatní a vše lze zvládnout v rámci jednoho konkrétního termínu.

Jakým způsobem řidiče referenty školit?
Zákon je poměrně otevřený k samotné formě konkrétního školení. Zde přesně neudává, jak by měla daná školení konkrétně vypadat a jak by měla probíhat. Pro výklad zákona je primárně důležité to, aby byly splněny všechny požadavky s pohledem na bezpečnost práce. Nejběžnější možností je samozřejmě osobní školení přímo v prostorách firmy. Dovoluje se i online forma, v rámci dnes tolik vyhledávaného e-learningu. Vše doplňuje i možnost najmout si pro tyto případy externí školicí firmu, která v dané kvalitě školení řidičů referentů provede.

Jak je to s dokladem o absolvování?
Aby byly splněny všechny zákonem dané povinnosti u školení řidičů referentů, je třeba také potvrzovat, že se ho daný zaměstnanec účastnil. Ten samozřejmě na rozdíl od řidičů z povolání nemusí mít profesní průkaz, ani nemusí mít žádný jiný doklad toto prokazující. Vše se může řešit například podepsaným dokumentem, který je uložen v kartotéce dané společnosti. Tímto dokumentem se následně prokazuje případné kontrole to, zda řidič byl proškolen a v jakém termínu, stejně jako v jakém konkrétním rozsahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.