Společnost Volvo Trucks: „Zkapalněný plyn je pro těžkou regionální a mezinárodní přepravu z klimatického hlediska tou nejlepší alternativou na trhu.“

Pokud se nafta nahradí zkapalněným zemním plynem nebo bioplynem, lze u
těžkých nákladních vozidel významně snížit úroveň emisí CO2.
Zkapalněný zemní plyn (LNG) se v současnosti využívá především v
průmyslových provozech. Z hlediska pohonu vozidel má ale výjimečné
předpoklady stát se konkurenceschopným palivem s podstatnými výhodami pro
životní prostředí. Přesně takový názor zastává společnost Volvo Trucks,
která v současnosti stále usilovněji pracuje na vývoji plynem poháněných
vozidel pro těžkou regionální i dálkovou přepravu.

Snižování klimaticky škodlivých emisí, které produkuje těžká komerční
přeprava, je náročným úkolem nejen pro politiky, ale také pro objednatele
přepravy, přepravní společnosti a výrobce vozidel. V květnu představila EU
nařízení, které u těžkých vozidel stanovuje povinnost od roku 2019 dokládat
množství emisí CO2 s cílem tyto emise CO2 snížit.

„Mnozí naši zákazníci a rovněž jejich zákazníci se usilovně snaží zmírnit
svůj dopad na životní prostředí. Toto nařízení bude stimulovat vývoj
technologií pro nižší emise. Zde vidíme jasnou příležitost zasadit se o
hlavní podíl na řešení situace a navýšit tržní podíl v oblasti LNG. Naší
vizí je, aby vozidla společnosti nakonec dosáhla produkce nulových emisí.
Cesta, která k naplnění vize povede, ale nebude mít podobu jediného řešení
– půjde spíše o několik souběžných opatření,“ uvádí Lars Mårtensson,
ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace ve společnosti Volvo
Trucks.

Ačkoli je zemní plyn fosilním palivem, jeho spalováním vzniká o 20 procent
méně emisí CO2 než při spalování nafty. Pokud se k pohonu
vozidel využije bioplyn, lze dopad na světové klima snížit až o 100
procent.

Využije-li se jako palivo zkapalněný metan (LNG – zkapalněný zemní plyn),
umožní kapacita palivové nádrže pojmout takové množství pohonných hmot,
které stačí k zajišťování zakázek mezinárodní přepravy. Zemní plyn i
bioplyn se skládá převážně z metanu, což je účinný skleníkový plyn. Proto
je obzvláště důležité, aby se při přepravě, doplňování paliva a dalším
provozu vozidla minimalizovalo nebezpečí úniku tohoto plynu do ovzduší.

Zatímco bioplyn se doposud vyrábí jen v malém množství, dlouhodobá
dostupnost zemního plynu je z celosvětového hlediska výborná. To je spolu s
konkurenceschopnou cenou také podmínka pro rozšíření tohoto řešení ve
velkém měřítku. V mnoha evropských zemích je zemní plyn levnější než nafta.
Do balíčků akčních opatření, která Evropská komise a členské státy unie
vytvořily za účelem dlouhodobého zajištění energetických zdrojů, patří i
strategie pro rozšíření infrastruktury LNG.

„Sečteno a podtrženo, zkapalněný plyn tak pro těžkou a mezinárodní přepravu
představuje nejlepší široce dostupnou a klimaticky šetrnou alternativu. Teď
je však zapotřebí vyvinout plynem poháněná vozidla, která budou výkonem i
spotřebou konkurovat vozidlům naftovým. Dalším požadavkem je i soustavné
rozšiřování infrastruktury LNG. V obou těchto oblastech se nám podařilo
dosáhnout velkého pokroku,“ říká Lars Mårtensson.

Společnost Volvo Trucks: „Zkapalněný plyn je pro těžkou regionální a mezinárodní přepravu z klimatického hlediska tou nejlepší alternativou na trhu.“
Hodnocení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *