S každým provozem vozidla je samozřejmě spojena také spotřeba paliva. Proto je nezbytné nejenom hledět na celkové množství spotřebované jedním vozem. Je třeba tankování co možná nejvíce zefektivnit. Jedině tak bude moci docházet k tomu, že správa vozového parku bude primárně velmi efektivní. K tomu slouží tankovací karty, které jsou v dnešní době možností, jak může spořit skutečně každý správce vozového parku a tedy i každá firma na našem trhu.

Co je tankovací karta?
Samotná charakteristika této možnosti už je skryta přímo v jejím názvu. Jedná se skutečně o kartu, která je určena právě k tankování. Máme-li být konkrétní, jde o kartu, v rámci mohou všichni řidiče jednoduše tankovat buď na určité síti benzinových pump, nebo na jakékoliv libovolné benzinové stanici. Vždy záleží na tom, zda je tankovací karta přímo spjata s určitou stanicí, nebo se jedná o univerzálnější řešení, které je použitelné na více místech. V tomto směru bychom neměli zapomínat ani na jistoty spojené s tím, že je daná karta velmi obdobné té kreditní. Jsou to tedy kompaktní rozměry a tak tu svou může mít každý řidič ve své peněžence.
Karty jsou samozřejmě vydávány na konkrétní firmu a může jich být hned několik. Obvykle platí, že s každým zaměstnancem může být spjata jedna, stejně jako se mohou vázat i ke konkrétnímu autu. Díky tomu dokážou tankovací karty mnohem efektivněji spravovat jednotlivé výdaje, které jsou spojené právě s čerpáním pohonných hmot. I to je dokonalá ukázka její celkové všestrannosti, ale i toho, jak je vše efektivní.

Jak tankovací karty fungují?
O co se jedná, již víme. Podívejme se také na to, jak konkrétně vlastně tankovací karty fungují a co bychom od nich měli očekávat. V tomto směru můžeme na kartu pohlížet třeba jako na alternativu standardní kreditní karty. Fungují totiž tak, že zaměstnanec může přijet buď na určenou benzinovou stanici, nebo na libovolnou, která však využití daných konkrétních karet umožňuje. Následně natankuje dle běžných zvyklostí a vydá se k pokladně. Zde nemusí manipulovat s hotovostí, ale zaplatí přímo danou kartou, z kreditu, který zde má vaše firma uložený. Tím je celá transakce kompletní a díky tomu máte přehled a zaměstnanec nemusí mít problémy spojené s nutností myslet na hotovost.
Jsou ale i situace, kdy tankovací karty fungují ještě na jiném principu. Některé čerpací stanice totiž mají čtečky svých tankovacích karet přímo u daných stojanů. Díky tomu nemusí samotní zaměstnanci chodit ke konkrétní pokladně. Jednoduše si kartu nechají hned u stojanu načíst a následně již natankují tolik paliva, kolik potřebují. Následně dojde k tomu, že celou transakci potvrdí a kartu odhlásí. Tím je celé natankování plnohodnotně provedeno a konkrétní zaměstnanec tak může dále pokračovat v cestě. Zde musíme říci, že v tomto směru platí, že skutečně záleží na konkrétní benzinové pumpě, nebo na konkrétní tankovací kartě.

Kde tankovací karty získat?
V rámci získání karet jasně platí, že existují dvě hlavní možnosti, jakými se k nim můžeme dostat. První možnost je spojena se situací, kdy oslovíme konkrétní síť čerpacích stanic. Nejčastěji se jedná spíše o větší a známé hráče na našem trhu, u kterých je k dispozici také vysoká koncentrace stanic po celé České republice. Jedině díky tomu máme jistoty spojené s tím, že získáme tankovací karty, které budou použitelní na mnoha místech. V daném směru je dobré si nejprve zjistit informace o tom, zda daná stanice nabízí možnost těchto karet a pokud ano, tak samozřejmě zjistit bližší informace jak o podmínkách získání, tak je třeba zjistit také bližší informace o tom, jaké výhoda daná konkrétní karta přináší.
Druhou cestou je taková tankovací karta, která je spojena s externími společnostmi a u kterých budeme mít jistotu toho, že tato společnost má nasmlouvané partnery v podobě benzinových pump. Díky tomu máte jako správci vozového parku jistoty spojené s tím, že vaši zaměstnanci budou moci celkem snadno natankovat na celé řadě různých dalších míst, než jsou jenom benzinové pumpy spojené s určitou firmou. Mezi nejznámější možnosti tankovacích karet patří v daném ohledu karty CCS. Ty ale nejsou jedinými, jelikož různých firem dnes v daném směru figuruje několik desítek. Postup získání takové karty je samozřejmě podobný, jako v předchozím případě. Stačí danou firmu oslovit a říci ji své konkrétní požadavky na to, co vlastně budeme potřebovat.

Kolik tankovací karty stojí
Vše je samozřejmě individuální, ale pokud se podíváme napříč celým segmentem trhu, je tankovací karta většinou získána zcela zdarma. To vede k jedné velké výhodě, kterou není nic jiného, než možnost získat ji nejenom bez počátečních investic, ale také s jistotou toho, že s ní nebudou spojeny třeba ani žádné měsíční poplatky. I to je velmi dobrá zpráva, na kterou samozřejmě slyší stále více správců vozových parků, tedy i firem. Důvody bezplatného poskytnutí nebo vedení jsou v daném ohledu jasné. Daná konkrétní čerpací stranice získá jistotu spolehlivého zákazníka, který bude tankovat pravidelně právě u ní. Proto by bylo pro konkrétní pumpu poměrně neefektivní chtít za tuto možnost platit. Navíc nesmíme zapomínat také na to, že využívání platebních karet je v tomto směru pro stanice výhodné také proto, že výrazně snižují administrativu spojenou s placením.
Jsou ale i možnosti, kdy mohou být tankovací karty spojeny s nutností placení. Může se buď jednat o pořizovací, nebo měsíční poplatek. Pokud je něco, na co nesmíme zapomínat, jsou to často i zajímavé slevy, které lze tímto způsobem získat. V tomto ohledu tedy platí, že si stačí spočítat, zda je pro nás efektivní mít běžnou kartu která je zdarma, nebo zda je lepší využít tu placenou, která se však díky možným slevám stane ještě o něco výhodnější, než tomu může být u základní možnosti. Zde už záleží na mnoha faktorech, které jsou spojeny s velikostí vozového parku, spotřebou paliva, stejně jako s četností tankování.

Výhody tankovacích karet – hotovost
Zmapujeme-li si také výhody koketních tankovacích karet, nesmíme zapomínat na to, že tou hlavní je jistě to, že všechny konkrétní platby jsou uskutečňovány výhradně bezhotovostně. Díky tomu je zaručena výhoda spojená hlavně s celkovou jednoduchostí a tedy také s tím, že vše proběhne bez nutnosti platit výhradně penězi. Díky tomu není třeba myslet na to, že váš zaměstnanec musí mít na služebních cestách dostatek hotovosti. Díky tankovací kartě ji mít nemusí vůbec, jelikož vše je vyřešeno právě díky možnosti platby touto kartou. Není třeba myslet na to, aby měl peníze. Stejně tak lze tímto způsobem eliminovat třeba i rizika spojená s tím, že se může kvůli převozu větší hotovostí stát obětí trestného činu, nebo že se může stát také to, že případné peníze svou neopatrností ztratí. Takto má v peněžence jednu tankovací kartu, která ho opravňuje k tomu, aby pohonné hmoty nabral jednoduše a rychle.
S absencí hotovosti a využíváním tankovacích karet může souviset i další výhoda. Ta se týká situace, kdy vaši zaměstnanci tankují ve velké míře nejenom u nás, ale i v zahraničí. Nemusí tedy myslet ani na nutnost vyměnit si peníze v rámci potřebné měny. I zde jim stačí jenom konkrétní karta, kterou k placení využijí. I to snižuje celkovou nutnost starostí, která by byla se správou hotovosti spojena.

Výhody tankovacích karet – přehledy o tankování
Velkou výhodou tankovacích karet jsou také jistoty spojené s možností mít jako správce vozového parku mnohem lepší přehled o výdajích. Podíváme-li se konkrétně, není třeba zatěžovat se jednotlivými účtenkami, které by bylo nutné následně zakládat do účetnictví. Jelikož bývají tankovací karty napojeny na centrální aplikaci sloužící ke správě, lze si v požadovaném intervalu nechat jednoduše vystavit přehled o tom, jak a kolik bylo natankováno a kolik peněz bylo utraceno. Následně není problém identifikovat jednotlivé karty a tedy platby spojené s konkrétní cestou daného vozu. To následně pomůže k mnohem efektivnější správě knihy jízd, která může být s tankovacími kartami také spojena. Navíc musíme ještě jednou upozornit na výhody spojené s tím, že díky absenci hotovosti jsou také platby za pohonné hmoty realizovány mnohem efektivněji. Mnohdy buď na základě faktury spojené s předplacenou kartou, jindy zase s možností toho, že je nám následně za spotřebovanou naftu nebo benzin faktura vystavena.

Výhody tankovacích karet – ceny pohonných hmot
U mnohých hlavně nezávislých společnosti platí, že tankovací karta může přinášet výhody spojené s nižší cenou. Obvykle to bývá pevná částka, která je ze standardní ceníkové ceny odečtena. Díky tomu lze díky tankovacím kartám nejenom čerpat pohonné hmoty jednodušeji, ale stejně tak lze mít jistotu, že provoz vozového parku bude s ohledem na spotřebu nafty nebo benzinu mnohem efektivnější. Lze totiž dosáhnout poměrně zajímavých úspor, které budou souviset právě s tím, za kolik je tankováno.
Není to ale jenom jediná možnost, jak lze poměrně dobře šetřit. V rámci některých tankovacích karet se mohou ceny odvíjet také od obratu, který za konkrétní časové období uskutečníme. I poté může platit, že čím více budeme tankovat, tím větší slevy bude možné tímto způsobem získat. I to je logicky poměrně zajímavá cesta k tomu, jak za pohonné hmoty šetřit. Proto jsou dnes tankovací karty vybírány i s ohledem na tento konkrétní parametr.

Umožní i sledování spotřeby
Nejsou jenom výhodným nástrojem spojeným s tankování. Zapomínat nesmíme také na to, že jsou i nástrojem maximálně praktickým. Chceme tím říci, že v rámci tankovací karty máme možnost mnohem lépe sledovat konkrétní spotřebu buď daného vozu, nebo konkrétního zaměstnance. Lze si tak jednoduše vyjet výčet tankování, který je spojený s daným vozem a celkovým kilometrovým nájezdem. Díky tomu se lze nejenom mnohem lépe držet v oblastech spojených s nařízenou spotřebou. Vzhledem k efektivní správě lze docílit také toho, že můžeme eliminovat případné podvody, které by byly spojeny právě s tím, kolik daný zaměstnanec pohonných hmot spotřebuje a zda náhodou nejde i tou cestou, která souvisí s případnou krádeží. I to může být nemalým rizikem.

Karta může mít i větší rozsah služeb
Primárně je to samozřejmě možnost jednoduchého tankování, kterou nám mohou tankovací karty přinést. U mnohých z nich lze počítat i s možností toho, že nabídnou několik dalších, doslova i bonusových služeb. Může se jednat třeba i o možnost toho, že nám tankovací karty umožní hradit třeba různé poplatky spojené s využíváním silnic a dálnic, stejně jako pomocí nich můžeme platit za trajekty a řadu dalších služeb. V daném směru tedy jasně platí, že se karta stane všestranným pomocníkem každého zaměstnance, který vyráží na služební cesty i po Evropě a vy chcete mít nejenom přehled o jeho platbách, ale chcete mu vše také usnadnit.
Stejně tak mohou tankovací karty přinášet i výhody spojené s různými pojistnými službami. Mnohdy to mohou být třeba tolik oblíbené asistenční služby, které mohou být majitelům karet poskytovány. Díky tomu získají vaši zaměstnanci na svých cestách tolik potřebnou ochranu, díky které samozřejmě dojde k tomu, že jakýkoliv problém může být vyřešen bezplatně, v rámci této služby. Jak již bylo několikrát zmíněno, daná služba může být využívána jak u nás, tak i v zahraničí. Zapomínat také nesmíme na výhody spojené s tím, že to mohou být i další typy různých pojistek, které se v daném směru přímo nabízejí.

Jak vybrat správnou kartu?
Zajímáte-li se o možnost tankovacích karet, je také třeba vědět, jak vybrat tu správnou, která by vám v daném směru maximálně vyhovovala. Máme-li být konkrétní, je třeba se nejprve zaměřit na to, zda budete chtít kartu univerzální s možností tankovat na více pumpách, nebo budete mít zájem o to, vzít kartu spojenou s určitou čerpací stanicí. V obou případech je dobré hledět na to, na kolika pumpách budete moci tankovat a jak jsou dostupné třeba i sídla vaší firmy, nebo na trasách kam pravidelně jezdíte. Nesmíte zapomínat také na to, že je dobré hledět i na ceny u daných čerpacích stanic. I to může být poměrně důležitým ukazatelem toho, u koho si tankovací karty pořídíte. Ideální možností je kartu od nezávislé společnosti, která umožní tankování i na těch nejlevnějších čerpacích stanicích.
Druhou cestou, která je spojena s výběrem té správné karty je samozřejmě také nutnost zaměřit se konkrétně i na to, jaké další výhody jsou s ní spojené. Jak jsme zmínili, může to být třeba pojistka, stejně jako to může být výhoda spojená také s tím, že můžeme získat na našich cestách i asistenční služby. Na co dále bychom rozhodně nemněli zapomenout, to je také možnost hledět i na to, zda můžeme s kartou platit jenom pohonné hmoty, nebo třeba i silniční nebo další poplatky. Rozhodně nezapomínejme i na to, že všechno to výrazně usnadní celkovou administrativu, ale i účetnictví spojené se správou vozového parku.