Ačkoliv dálniční síť není v naší zemi tak úplně dokonalá a mohli bychom se od některých našich západních sousedů učit, stále je nejrychlejší možností, jak cestovat autem napříč téměř celou republikou. Zatímco automobily nad 3,5 musí platit mýtné, u osobních automobilů, stejně jako u běžných dodávek stačí využívat dálniční známky. To se týká i situací, kdy je konkrétní vozidlo součástí našeho firemního vozového parku a je využíváno na všechny služební a podobné cesty. Chceme-li za tímto účelem využívat právě tuzemské dálnice, je dálniční známka nezbytností.

Jaké dálniční známky na našem trhu existují
Plánujete-li dálnici se svým vozem využívat, je třeba se zakoupit tu příslušnou. V některých případech může být známka označována také jako dálniční kupon. Aktuálně je nabízena ve třech konkrétních verzích. Ty se odlišují nejenom svou délkou platnosti, ale i cenou. Logicky platí, že ta na nejkratší dobu je nejlevnější, ale na druhou stranu musíme říci, že se také vyplatí nejméně. Na trhu jsou tyto možnosti:

 • Dálniční známka desetidenní
 • Dálniční známka měsíční
 • Dálniční známka roční

Samozřejmě důležité je také zmínit konkrétní délku platnosti. I když k tomu může svádět jejich název, najdou se určitá specifika. U známek kratších než jeden rok je vyžadováno značení data, kdy chceme poprvé vyrazit. Nemusí to být nutně jenom datum prodeje, jelikož známku lze koupit také dopředu. Konkrétním datem se rozumí den v měsíci. Jakmile tento konkrétní den nastane, na dálnici můžeme. Platnost následně končí za deset dní (respektive za měsíc), přesně ve 23:59.
Ještě zajímavější charakteristiku má poté dálniční známka roční. Na ní se datum samozřejmě nevyznačuje, jelikož platí po celý rok, na který je určena. Dobré je dodat, že její platnost však může přesahovat i do roku následujícího. Konkrétně je to dáno tím, aby nebylo nutné hned prvního ledna známky hromadně měnit. Známka na rok 2015 tedy bude platit až do 31. 1. roku 2016. Zatím se neočekává, že by v tomto směru nastala jakákoliv právní změna.

Kde dálniční známky koupit?
Jaké jsou možnosti, máme zmapováno. Při správě vozového parku se budou hodit také informace spojené s tím, kde vlastně dálniční známku koupit. Dnes bývají nejvyužívanější možností benzinové pumpy. Nejčastěji potom takové, které se nacházejí u nájezdů na dálnice, nebo na nich jako takových. Spoléhat na ně není příliš šťastné. I když zákon umožní koupit si známku na nejbližší benzinové pumpě přímo na dálnici, ne vždy budeme mít štěstí. Může dojít k tomu, že daný dálniční kupon zkrátka nebude. Je proto lepší myslet na možnost nákupu dříve, nejlépe ještě před jízdou.
Nejdostupnější možností tak stále zůstávají pobočky České pošty. Na většině z nich tak máme možnost koupit si známku nejenom roční, ale i měsíční nebo desetidenní. Zapomínat nesmíme ani na další místa, kam patří třeba pobočky Žlutých Andělů – tedy autoklubu ÚAMK. Podobnými prodejními místy jsou pobočky dalších asistenčních služeb, kterými je ABA. Koupit dálniční známku i pro celý firemní vozový park je možné také v mnoha směnárnách, nebo na pobočkách různých cestovních agentur. Ty se sice obecně specializují na oblast cestovního ruchu, ale ta může s jízdnou po našich dálnicích také úzce souviset.

Známka je vázána na konkrétní automobil
Důležitou informací při správě vozového parku je také to, že konkrétní dálniční známka je vázána přímo na konkrétní automobil. Proto je nutné na konkrétní kupon také uvést SPZ auta, na kterém je používána. Souvisí s tím také povinnost vozit ve voze druhou část kuponu, která slouží pro jasnou identifikaci. V rámci správy vozového parku tedy není možné využít jednu dálniční známku na více automobilech. Ten, na který je nakoupena, ji také musí používat. Je však jedno, jak často a v jakém rozsahu. Žádné kilometrové nájezdy v tomto ohledu samozřejmě neexistují.
S využitím na konkrétním vozidle souvisí tato povinnost nakoupené dálniční známky také nalepit na požadovaná místa na čelním skle. To musí být uskutečněno ještě před tím, než na konkrétní úsek dálnice nebo rychlostní silnice vjedete. Přesná místa, kam je třeba známku nalepit, jsou umístěna přímo na ní. Zde je nutné říci, že pokud známka není nalepena, je na daného řidiče pohlíženo, jako by žádnou neměl. K pokutě může vést i to, že je nalepena chybně, nebo nedokonale.

Cenu dálniční známky lze uplatnit v účetnictví
Jelikož se jedná o výdaj související s provozem firemního vozidla, je samozřejmě jasné, že cena dálniční známky může být uplatněna v účetnictví. Znamená to, že celou cenu za její pořízení si můžeme v případě využití firemního vozidla odečíst ze základu daně. Takto lze postupovat u všech firemních vozidel, které vytváří konkrétní firemní flotilu. Známku můžeme uplatnit v nákladech i v případě, že bylo na služební cestu využito osobní auto v soukromém vlastnictví konkrétního zaměstnance. Stejná situace platí i o situaci, kdy bylo využito auto například z půjčovny. Zde však musí být využití známky podloženo konkrétním záznamem v knize jízd. Stejně tak musí být patrné, že známka byla skutečně využita k firemním cestám. Konkrétní obhájení její koupě už je většinou na samotném jednání v rámci finančního úřadu.

Co se starou dálniční známkou?
Důležitou informací, která je spojena s celou vaší flotilou vozů, ale i s případnými postihy pro zaměstnance je také to, že je třeba již prošlou dálniční známku ze skla odstranit. Případná jízda s takovým kuponem, která již pozbyl platnosti, je dle zákona postižitelná pokutou. Je proto nezbytné ve chvíli konce platnosti známku odstranit. To se může týkat jak známek krátkodobých, tak se to samozřejmě týká také situací, kdy využíváte ty roční, které budete obnovovat. I v tomto případě je třeba odstranit starší a teprve poté odstranit novou. Je totiž postihováno i to, pokud má vaše auto dvě dálniční zámky naráz. To se samozřejmě netýká situací, kdy se jedná o dvě známky různých států. Třeba dálniční známky rakouské a tuzemské.

Postihy za jízdu bez dálniční známky
Za jízdu bez dálniční známky může být zaměstnanec, popřípadě i samotná firma samozřejmě také pokutována. Jak jsme uvedly, může se jednat nejenom o situace, kdy není dálniční známka koupena. Může jít také o situaci, kdy známce vypršela platnost. Stejně tak se postih týká té chvíle, kdy známka sice koupena je, ale není nalepena. Zapomínat by se nemělo ani na nutnost vozit v autě druhou část dálničního kuponu. I to může být trestáno pokutami.
Aktuální sazby jsou v případě používání zpoplatněných úseků bez platného dvojdílného kuponu trestány finanční pokutou až ve výši 5 000 Kč. Jedná se o situaci, kdy řidič přistoupí na řešení v rámci blokového řízení. Pokud na něho nepřistoupí, může být celá situace řešena i ve správním řízení. V takových případech výše možné pokuty výrazně vzroste. Konkrétně až na hodnotu 100 000 korun českých.

Dálniční známky je třeba používat nejenom v tuzemsku
Nejenom pro soukromé majitele vozidel, ale i pro firemní flotily patří také nařízení, související s tím, že dálniční známky je třeba využívat také za našimi hranicemi. Zde je důležité vědět, které země tuto povinnost mají. Podmínky případného získání, stejně jako tresty jsou podobné jako u nás. Jejich koupě může být uskutečněna nejenom na místních, ale mnohdy i na hraničních pumpách. Stejně tak se dálniční známky do cizích zemí dají koupit i ve zmíněných autoklubech. V rámci Evropy je budeme potřebovat do těchto konkrétních zemí:

 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Rakousko
 • Švýcarsko
 • Maďarsko
 • Bulharsko
 • Rumunsko

Někde se bez známek obejdete
Jsou ale i evropské země, kde dálniční známky potřeba nejsou. Může to být dáno tím, že zde dálniční poplatky nejsou vůbec účtovány – příklad Německa. Ve většině zemí bez dálničních známek je však účtováno mýto. To se platí za každý konkrétní úsek dálnice, který projedeme. Mezi tyto země patří:

 • Chorvatsko
 • Itálie
 • Francie
 • Španělsko
 • Řecko

Je to ale i řada dalších. Vždy je dobré se informovat v rámci základních specifikací daného konkrétního státu. Co je o mýtných poplatcích také třeba dodat, to jsou i informace spojené s tím, že i jejich zaplacení může být stejně jako dálniční známka využito jako podklad pro účetnictví, kdy je daná suma odečtena z daní. Opět ale platí, že je třeba dodržet náležitosti knihy jízd.