Povinné ručení


Rychlá navigace:

Každý majitel popřípadě provozovatel vozidla musí mít tuto pojistku bezpodmínečně sjednánu. Patří totiž mezi zákonné povinnosti, které souvisí s provozem auta, nebo celého vozového parku. Nemusí se nutně týkat jenom automobilů osobních. Aktuální zákony se vztahují i k povinnému pojištění motocyklů, stejně jako je třeba pojistit také dodávky, nákladní automobily a případné další dopravní prostředky. Tedy takové, se kterými jezdíme po veřejných silnicích a jsme tak účastníky silničního provozu.

Na co se povinné ručení vztahuje?
Povinné ručení, nebo též pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje hlavně na situace, které jsou spojeny s dopravní nehodou. Mnoho řidičů, majitelů vozů, ale i majitelů firem si myslí, že tato pojistka chrání před výdaji, které musí vynaložit na opravu svého vozu. To je samozřejmě chyba, jelikož k proplacení těchto konkrétních výdajů slouží havarijní pojištění. Pojistka, kterou popisujeme je určená k tomu, aby z ní byly hrazeny škody poškozenému. Tedy člověku, kterému vlivem námi způsobené autonehody vznikla újma třeba:

  • Na jeho automobilu
  • Na jeho zdraví nebo na zdraví spolujezdců
  • Na movitém nebo nemovitém majetku

V případě, kdy by povinné ručení sjednáno nebylo, musel by dané výdaje hradit buď konkrétní majitel vozu – tedy vaše firma, nebo konkrétní řidič, který automobil řídil. V tomto případě je však veškerá odpovědnost přenesena právě na pojišťovnu, u které je automobil pojištěný. I pokud váš zaměstnanec způsobí s firemním vozem nehodu, nebudou způsobené škody na cizím majetku hrazený z vaší kapsy. Vše vyřídí s poškozeným pojišťovna, mnohdy bez nutnosti jakéhokoliv vašeho přičinění.

Kolik povinné ručení stojí?
Stejně jako jakákoliv jiná pojistka spojená s vaší firmou, ani povinné ručení samozřejmě není zadarmo. Konkrétní ceny jsou určovány hlavně cenovou politikou konkrétních pojišťoven. Těch je v této oblasti několik desítek a je možné vcelku libovolně vybrat takovou, u které jsou podmínky nejvýhodnější. Nutno říci, že cenu ovlivňuje také řada dalších faktorů, které se k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vážou. Může to být třeba výše stanovených pojistných limitů. Jde o částky, které jsou maximálně vyplaceny v případě nehody. Čím jsou vyšší, tím větší je vaše ochrana, ale o to vyšší je i cena za pojistku. Stejně tak mohou cenu ovlivňovat různé balíčky připojištění. Mezi ty se řadí třeba pojištění čelního skla, nebo různé asistenční služby.
Vědět je třeba i to, z čeho je konkrétní cena pojistky vlastně počítána. Zde nehraje roli nic jiného, než pojišťovaný automobil a vaše firma jako taková. Základní cena je vypočítávána podle objemu motoru, který je ve vašem automobilu. Pro tento účel jsou využity hodnoty uváděné v technickém průkazu. Čím je objem motoru vyšší, tím je třeba více platit za konkrétní pojistku. Vše bez ohledu na hodnotu pojišťovaného vozu, bez ohledu na maximální výkon, nebo maximální rychlosti. Roli nehraje ani typ vozu a jeho karoserie. Druhým rozhodujícím faktorem je sídlo vaší firmy. Zde platí, že čím je konkrétní oblast více nehodová, tím více může konkrétní pojistka stát.

Cenu mohou ovlivňovat bonusy a malusy
Pojišťovna na základě získaných informací o vozidle stanoví prvotní cenu, ze které následně vychází v případě jejich úprav a korekcí. Zákon totiž nařizuje nejenom případné snížení ceny, ale může v případě potřeby nařizovat také její zvýšení. Tyto hodnoty souvisí s bonusem a malusem, které se k vaší firmě a pojišťovaným vozidlům vážou. Bonus je hodnota o mnoho známější. Jde o procentuelní slevu, kterou lze získat roční jízdou bez nehody. Za každý rok se přičte určitá procentuelní hodnota. Stejně tak platí, že v případě autonehody se z aktuální výše bonusu několik desítek procent zase odečte. O tuto konkrétní procentuelní hodnotu je následně povinné ručení zvýhodněno.
Druhou zmíněnou hodnotou, která následně může s cenou povinného ručení zahýbat, je takzvaný malus. V tomto případě jde také o hodnotu procentuelní, která však cenu pojistky navyšuje. Jde o takzvanou hodnotu zápornou. K jejímu vzniku dochází vždy, kdy je vlivem nehod snížen bonus až na samotnou nulu. Vlivem dalších způsobených nehod může docházet k tomu, že jsou desítky procent odečítány i do minusových hodnot. Ty jsou následně pokladem pro to, aby byla původně vypočítaná cena povinného ručení navýšena.

Firmy mohou využít flotilové pojištění
Jednotlivci, tedy soukromí majitelé jsou při sjednávání své pojistky omezeni pouze na základní nabídky konkrétních pojišťoven. Firmy, které spravují větší či menší vozový park, mohou mít několik výhod, na které soukromník nedosáhne. Jedná se o takzvané flotilové pojištění. Už název napovídá, že může být v rámci pojistky vytvořena flotila vozů. Do té jsou následně nové vozy přidávány a ty již vyřazené jsou zase odebírány. Hlavní výhodou daných flotil je samozřejmě to, že nabízená cena je pro každý jednotlivý vůz mnohem nižší, než pokud by byl pojišťován samostatně. Na toto zvýhodnění lze pohlížet jako na množstevní slevu. Čím více vozů a v rámci jedné flotily pojistíte, tím více může případná cena za danou pojistku klesat.
Flotilové pojištění umožní i mnohem jednodušší správu daných pojistek. Ta může souviset jak s rozsahem konkrétního pojištění, tak s výší pojistných limitů, nebo dalších nadstandardních služeb. Každý přidaný automobil tak dostane stejnou pojistku, jako všechny vozy před ním. Stejně tak lze v případě úprav konkrétního pojistného produktu jednoduše upravit všechny pojistky v celé flotile, bez nutnosti individuálních změn.

Povinné ručení nabídne i rozšiřující služby
Výše jsme uváděli zatím jenom naprostý základ, který se povinného ručení týká. Dodat však musíme, že tato pojistka, může být také zajímavým způsobem rozšířena. Mohou to být různá připojištění, která nejenom rozšíří celkový stupeň ochrany, ale může dojít k získání zajímavých služeb navíc. Nejčastěji připojištění se může týkat možnosti využívat asistenční služby. Jde hlavně o pomoc na silnicích, kdy stačí asistenční služby zavolat třeba v případě:

  • Poruchy vozu
  • Nutnosti vyměnit pneumatiku
  • Kdy nám dojdou pohonné hmoty
  • Kdy potřebujeme bezplatný odtah

Další tipy připojištění mohou základní pojistku rozšiřovat v oblasti ochrany právě našeho vozu. Velmi známé a velmi využívané je pojištění čelného skla. V takovém případě pojišťovna zaplatí jak jeho opravu, tak i případnou výměnu. Pojistit se lze ale i na rizika spojená třeba se srážkou se zvěří, stejně jako na rizika, která mohou být spojena s přírodními živly. Tím tak povinné ručení částečně rozšiřujeme i na náš vůz.
Jelikož jde o rozšíření, může platit to, že dané možnosti nebudou zadarmo. V rámci uzavíraných pojistek však můžeme očekávat zvýhodněné cenný. Výjimkou nemusí být ani nabídky, kdy jsou dané služby skutečně součástí základního balíčku, kdy máme jistotu, že nezaplatíme skutečně vůbec nic na víc. Na toto je dobré hledět v případě samotného výběru.

Jak správné povinné ručení vybrat?
Možnosti na našem trhu máme zmapovány. Podívejte se také na to, jak správné povinné ručení vybrat. Roli v rámci firemních úspor samozřejmě hraje cena. Tu můžeme ovlivnit nejenom tím, jaké auto koupíme. Můžeme ji ovlivnit také tím, jakou pojišťovnu zvolit. Rozhodně doporučujeme nebát se jakéhokoliv vyjednávání o ceně. Ideální je v tomto směru předložit několik konkurenčních nabídek s cílem cenu snížit. Takto je možné postupovat u několika pojišťoven. Cena by však měla odpovídat také tomu, co za ni dostaneme. V první řadě to jsou pojistné limity. Ty pojišťovny velmi často rozdělují na limity spojené se zdravím a majetkem. Čím jsou větší, tím větší máme jistotu, že případné škody skutečně zaplatí pojišťovna.
Hledět je při výběru pojistky dobré také na to, na co dále se může konkrétně vztahovat. Jsou to již zmíněné varianty různého připojištění. Je jasné, že v případě shodných nebo velmi podobných cen je dobré vzít pojistku takovou, která nabídne i něco navíc. Rozhodovat by měl primárně poměr cena/výkon. Dnes není problém za účelem výběr kontaktovat konkrétní pojišťovnu, pojistného agenta, nebo vše porovnat na internetu. Zde se však můžete vzdát možnosti vyjednání výhodných cen, nebo vytvoření flotil.

Jak povinné ručení platit?
S povinným ručením je spojena také nutnost jeho placení. V rámci uzavření smlouvy jsou dostupné různé platební termíny, které je třeba dodržovat. Ten první je spojený s datem, kdy byla pojistka úspěšně sjednána. Následně je možné volit placení v intervalech čtvrtletních, v intervalech půlročních, stejně jako v intervalech ročních. Nejenom, že si formu placení můžeme sami zvolit. Možné je logicky také to, že ji lze v budoucnu upravit dle našich potřeb.
Konkrétní platební metody následně vycházejí z toho, co konkrétně nabízí jaká pojišťovna. Ty největší samozřejmě dokážou nabídnout několik možností plateb. Nejběžnější jsou platby spojené se zasíláním faktur, které hradíme převodem. Výjimkou ale nemusí být ani možnosti, kdy peníze platíme poštovními poukázkami, nebo vkladem přímo na pobočce banky. Poměrně zajímavá a stále oblíbenější možnost je varianta toho, kdy je povinné ručení hrazeno kartou. Zde máme jistotu spojenou s tím, že jsou peníze odeslány, stejně jako přijaty ihned.

Co hrozí za jízdu bez povinného ručení?
Využívat ke své podnikatelské činnosti nepojištěné automobily se dnes rozhodně nevyplatí. Prvně proto, že na každé přihlášené a přitom nepojištěné auto se vztahuje povinnost hradit příspěvek do fondu nepojištěných. Ten aktuálně spravuje Česká kancelář pojistitelů. Dané příspěvky mohou být v řádech desítek i stovek korun denně. V přepočtu tak vyjdou na vyšší částky, než to nejdražší povinné ručení na našem trhu. Dále jsou rizika spojená s jízdnou bez povinného ručení spojena i s případnými výdaji za dopravní nehodu. Pokud je způsobena nepojištěným vozem, jde veškerá finanční odpovědnosti nikoliv na pojišťovnu, ale právě na vaši společnost. Ta bude následně povinna škody uhradit.
S nutností povinného ručení souvisí také to, že je třeba se jeho sjednáním prokázat i při případné policejní kontrole. Pokud nedojde k prokázání a následně bude zjištěno, že vůz skutečně nebyl pojištěn, dojde nejenom k nutnosti zaplatit pokutu, ale může být uložen i zákaz jízdy s tímto konkrétním vozem. I to jsou rizika plynoucí z porušení tohoto zákona.

Jak sjednané povinné ručení prokázat?
Je-li pojistka úspěšně sjednána a zaplacena, je také třeba myslet na nutnost tuto skutečnost náležitě prokázat. To platí při případné policejní kontrole. Ta bude vyžadovat takzvanou zelenou kartu. Jedná se o menší lístek o své typické zelené barvě. Právě ten prokazuje, že je naše pojistka úspěšně sjednána. Na konkrétní zelené kartě je uvedeno také datum platnosti. Je tedy třeba hlídat, aby zelená karta byla vždy platná. Prvotní datum uvedené na kartě je to, kdy byla pojistka sjednána. Délka trvání je přesně jeden rok. Jakmile se však blíží výroční doba pojištění a nedošlo k případnému vypovězení, posílají pojišťovny danou novou kartu automaticky. Totéž platí i v případě, kdy dostáváte svou první. I tu máte k dispozici od pojišťovny.
Trochu jinou situací může být to, pokud je povinné ručení sjednáváno online. To samozřejmě začíná platit dnem sjednání nebo dnem zaplacení. V takových případech může pojišťovně nějakou dobu trvat, než je zelená karta poslána. V tyto případy je vhodné stáhnout si a následně na domácí tiskárně vytisknout duplikát. Tím se budou vaši zaměstnanci prokazovat do doby, než z pojišťovny přijde právě onen tolik potřebný originál.

Subscribe
to our newsletter

CONTACT FORM HERE...

apartmentenvelope